Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1738 Samuel Mellenius 6470. * 24.5.1721. Vht: Uudenkaupungin tullinhoitaja ja postimestari Sven Mellenius (Lillkyrkan komministerin poika Uplannista, † 1736) ja hänen 2. puolisonsa Elisabet Chorelius. Ylioppilas Turussa kl. 1738 [Mellenius] Sam Bor. _ 370. Boreaalisen osakunnan jäsen 19.5.1738 [1738] Maji d. 19. Samuel Mellenius. Neostadiensis. | Adj: Pastoris ibid. Sacell: Neostad: | 1757 Pastor in ibidem. | Pastor in Pöyttis. Ubi obiit An:o 1797. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 4.3.1747. — Uudenkaupungin kirkkoherran apulainen 1747, kappalainen 1748, kirkkoherra 1757. Pöytyän kirkkoherra 1776. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1763. † Pöytyällä 14.3.1797.

Pso: 1:o 1749 Maria Kristina Petesche († 1774); 2:o 1774 Kristina Margareta Vigman tämän 2. avioliitossa († 1802).

Äidin isä: turkulainen raatimies Mikael Corelius 1724 (yo 1664/65, † 1702).

Poika: Pöytyän pitäjänapulainen, FM Sven Mellenius 8593 (yo 1765, † 1815).

Poika: Pirkkalan kappalainen, FM Samuel Gabriel Mellenius 9926 (yo 1782, † 1805).

Poika: Lumijoen kappalainen, FM Abraham Mellenius 10100 (yo 1784, † 1817).

Veljenpoika: Arvid Mellenius 8329 (yo 1761, † 1806).

Lanko: Laitilan kirkkoherra Nils Hedeen 5555 (yo 1727, † 1778).

Lanko: Hinnerjoen kappalainen Vilhelm Boelius 5665 (yo 1729, † 1773).

Lanko: rykmentinpastori Johan Petesche 7042 (yo 1744, † 1774).

Vävy: Uudenkaupungin kappalainen, FM Jonathan Sundelin 8536 (yo 1764, † 1789).

Vävy: Yläneen kappalainen Gabriel Grönberg, v:sta 1775 Grönelius 9241 (yo 1774, † 1823).

Vävy: kruununvouti Erik Otto Holmström 10486 (yo 1789, † 1816).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 129a; HYK ms., Bor. osak. matr. #431; KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 19.3.1688 (Andre gångon oplystes Elias Matzons Båth huus den Tullnären Swen Mellenius sig til löst); KA mf. ES 1369 (p 2) Uudenkaupungin RO 11.5.1692 (Effter förgången Laga Stembning till Tullskrifwaren Johan Mellenius, hwilken för kårt, till Ähta tagit Sahl: Skohlmestarens H:r Johannis Ulmstadi 131 dotter, tilltahlte honom Rådmannen Oloff Snellman om något åtherstående Arff ... Här på swarade Johannes Mellenius sigh icke åthkomma några Sterbhusetz Skriffter eller handlingar, uthan dhe wara under Tullnährs hans Broders Låås och Nyklar, begiärte fördenskull medh wijdare Förklaring, emoth desse bägge Parter Dilation till Tullnärens hemkombst); KA mf. ES 1369 (p 5) Uudenkaupungin RO 1.5.1695 (Samma Dato bleff Tullnären Swen Mellenius confirmerad Rådman j Haraldh Ohlssons ställe, hwar å han och sin Eedh aflade), Uudenkaupungin RO 20.11.1695 (Rådman och Tullnären Swen Mellenius begärte att Rätten wille giöra sluth j Saken emellan dess Broder Tullskrifwaren Johan Andersson och Stadz Opsyningzman Gustaff Wessell sampt Rådman Oloff Snellman, angående Arff effter dheras Swärmoders Moder); KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 27.1.1697 (Tullnären och Rådman Mellenius som sin Broors Johan Andersson Fullmächtige, katso 131); KA mf. ES 1370 (p 8) Uudenkaupungin RO 12.1.1698 (Rådman Wäl:tt Swen Mellenius insinuerade j Rätten en Transactions Skrifft d: 18 Augustj 1697 och före än han trädde j dett senare gifftet oprättadh, och af Borgmestaren Högwäl:tt Josep Faberman medh Rådman Wäl:tt Johan Bursman underskrifwen, dessmedelst han effter sin förra hustru Sal: Maria Rusch (vertaa 4093) åth sin Son Jacob Swenson Mellenius utj Möderne uthfäster Contant 300 dahl:r kopp: m:t 50 lodh Sölf:r á 2 dahl: 16 ö: lodh, sampt af gården, Åkertepparna och annat lööst huusgerådh 575 dahl: dito m:t, bestijgande utj en Summa 1000 dahl:r kopp: m:t, jembwähl och uthlåfwar hafwa om honom en Faderlig Omsorg, och hålla honom till Studier och Andra Christeliga Öfningar); KA mf. ES 1370 (p 11) Uudenkaupungin RO 8.12.1702 (Rådman och Tullnären Swen Mellenius ... hans hustru dygdesamma Elizabeth Corelia); KA mf. ES 1371 (p 20) Uudenkaupungin RO 18.12.1711 (Tullskrifwaren Johan Frendeen ... den handelen som han [Bonden Anders Mattson] hafft medh Frendeens antecessore matrimonii Framledne Tullskrifwaren Johan Mellenio). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 458 (XC); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 71 (XC); Y. S. Koskimies, Papiksi vihittyjen luettelot Turun ja Porvoon hiippakunnista vv:lta 1740–1748. SSV 29 (1945) s. 46. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 160, 182, 183; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 877 (Mellenius Taulu 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #330D, 431D, 2415D, 2415G, 2444D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Pöytyä; I. Johnsson ja Y. Blomstedt, Mellenius. Genos 41 (1970) s. 89.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Mellenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=6470>. Luettu 2.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mellenius, Sam. Bor. p. 370 || Bor. 431: Neostadiensis, 19.5.1737. Född 1721. Pvgd till pastorsadjunkt i Nystad. Kpl der 1748 och kh 1757. Kh i Pöyttis 1776. Död 1797 (1798?).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 458.

Mellenius, Sam... Son af rådman i Nystad Sven M. († 1736).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 71.

Tallenna tiedot muistiin