Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1738 Niklas Turdin 6487. * noin 1720. Vht: turkulainen tullikirjuri Matts Turdin (kotoisin Kokkolasta, † 1751) ja Margareta Alanus. Turun katedraalikoulun oppilas 11.9.1733 (in cl. conrect., Turdeen Aboensis) – 13.6.1738 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1738 [Turdin] Nicol. Aboens _ 371. Respondentti 18.3.1747 pro exercitio, pr. Mårten Cerenius 5517. Respondentti 1748 pro gradu, pr. Algot Scarin U585. FM 3.8.1748. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 15.12.1779. — Turun akatemian runousopin dosentti 1750. Turun katedraalikoulun ylim. kollehtori 1756, vakinainen s.v. Oulun triviaalikoulun rehtori 1758 (ei astunut virkaan). Turun katedraalikoulun konrehtori 1759, lehtori 1768, rehtori 1775, virkavapaa 1798. † Turussa (ruots. seurak.) 7.2.1799.

Pso: 1:o 1780 Ulrika Katarina Munster († 1793); 2:o 1798 Katarina Margareta Stierna († 1831).

Appi: postikontrollööri Johan Munster 5061 (yo 1708/09, † 1749).

Appi: Turun katedraalikoulun apologista, FM Henrik Stierna 6206 (yo 1735, † 1790).

Äidin isä: Turun hovioikeuden asessori Nils Alanus 879 (yo 1652, † 1706).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 198b; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 427 (10.10.1755, ang:de den af Mag:r Turdin författade beskrifningen om Åbo domkyrkas monumenter); HYK ms. AKA:17, Konsistorin registratuura 1799–1800 s. 127 (13.6.1799, Fattigdoms Bewis för afledne Rectoren wid Cathedral Scholan härstädes Magister Nils Turdins Sterbhus); KA mf. ES 2088 (ss 21) Uudenkaarlepyyn ylim. käräjät 15.5.1699 s. 563 (att Ransaaka och Döma öfwer een löös karl Pehr Jönsson ben:d hwilken utj een Änges lada wijd Pensala by i denne Sochn Nyligen död blefwet, hwar uppå Ländzmannen Mathias Crichou proponerade att bemelte Per Jönsson, hwilken waret en drängh ungefehr om sine 30 åhr, skall wara född på Wästerbottn i Bygda Sochn, och för 4 â 5 åhr sedan uthan Pass och bewijs hijt till Orten Anländt ... Bårgaren ifrån NyCarleby Nils Turdin som är Per Jönssons Syskonebarn och Närmaste Slächtinge här å Orten); KA mf. ES 2089 (ss 23) Uudenkaarlepyyn käräjät 18.–19.2.1701 s. 211 (Bårgaren Nils Turdin). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 460 (XC); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 71 (XC); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 40–41 (13.3.1739, Johan‹!› Turdin, Aboensis, antagen till student om Sommaren. Är på 20:de året. Fadren vice Tullskrifware, har ännu intet kunnat utwalja något wist vitae genus), 42, 47, 112, 114, 150, 221, 270, 359, 361, 429; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 66 (Johan Turdin), 98 (Johan Tourdin), 210, 211, 250, 347 (Nils Turdin); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 42, 43, 137, 200, 277, 278, 360, 363, 365, 383; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 30, 32, 180, 182, 183, 254, 255, 302, 373, 375, 424, 456, 458; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 76, 77, 147, 148, 234, 235, 312, 313, 392, 394, 433, 435; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 208 ([Wistas i] Åbo, Tullskrifware Son.); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 59. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 259, 261, 263, 265, 296; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #270D, 780R, 3237D, 3498G, 3543R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Turun koulu; V. P. Toropainen, Luettelo Turussa vuosina 1715–25 porvarinoikeudet saaneista kauppiaista ja käsityöläisistä. Genos 77 (2006) s. 136.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 6.8.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Niklas Turdin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=6487>. Luettu 13.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Turdin, Nicol. Aboens. p. 371 || Student 1738. Son af vicetullskrifvare i Åbo. Född 1720 (enl. prot. 13.3.1739, der han dock kallas Joh., liksom äfven i stipendiatlistorna ända till 1747, då namnet Nic., påtagligen för samma person, framträder). Stipendiat 1739–56. Respondens 18.3.1747 u. Mart. Cerenius (p. 310), 1748 pro gradu u. Scarin. Magister 3.8.1748. Docens och kollektor 1756 samt konrektor 1759, lektor 1768, rektor 1775 vid Åbo katedr. skola. Året 1758 rektor i Uleåborg. Död 1799.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 460.

Turdin, Nic.. Fr. Åbo sk. 13.6.1738. Stipendiat 1739–56 läs 59.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 71.

Tallenna tiedot muistiin