Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1741 Anders Schöring 6751. * Laihialla 5.11.1723. Vht: manttaalikomissaari Anders Schöring (vanhempi, † 1759) ja hänen 1. puolisonsa Anna Lekman. Vaasan triviaalikoulun oppilas 15.2.1731 – 1741. Ylioppilas Turussa kl. 1741 Schöring Andr _ 388. Pohjalaisen osakunnan jäsen 1741 [1741] Andreas Schiöringh. ‹Teksti Militiæ addictus on yliviivattu.› | Mantals-Commissarie i Ilmola. mortuus. — Kersantti. Katselmuskirjuri Pohjanmaan jalkaväkirykmentissä 1746, ero s.v. Vääpeli. Korsholman pohjoisen kihlakunnan vt. henkikirjuri (1750), sittemmin henkikirjuri Korsholman eteläisen ja pohjoisen kihlakunnan eräissä pitäjissä (1760, 1770). Samalla Ilmajoen nimismies 1747–50 ja Korsholman eteläisen kihlakunnan manttaalikomissaari 1751–73 ja Ilmajoen nimismies. Asui Ilmajoen Seppälässä ja vuodesta 1774 Laihian Sillanpäässä. † Laihialla 16.8.1775.

Pso: 1748 Maria Henriksdotter Seppelin († 1783).

Poika: Vaasan hovioikeuden auskultantti Henrik Schöring 9551 (yo 1778, † 1785).

Poika: lääninviskaali Anders Schöring 10029 (yo 1783, † 1804).

Poika: luutnantti Gustaf Schöring 10459 (yo 1789, † 1790).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 172b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #807; KA mf. ES 2006 (oo 7) Sulkavan käräjät 2.–3.6.1692 f. 7v (Kyrckieherden Ehrewyrdige och Wällärde H: Anders Mollender 2122 ahnhölte det Nembden och Närwarande Tingzlaget måtte blifwa tillfrågat om A:o 1681 enär han uti Kongl: Commission erhölte Fendrichens Sal: Anders Schöringz hemman i Sullckawa by, dess Enckia hustro Margaretha Daniels dotter hafft opå hemmanet något Uthsädhe då Nembden opå tillfrågan swarade att den tijdh warit uppå hemmanet sådt 22 C:r Rågh af Landbonden Olof Hyfwänen); KA mf. ES 2081 (ss 6) Laihian käräjät 8.–9.2.1684 s. 73 (Mattz Sköringh i Maugnula), 79 (Mattz Andersson Sköringh); KA mf. ES 2082 (ss 9) Vähänkyrön ja Laihian käräjät 24.–26.2.1687 s. 198 (huruledes Mattz Anders Son Skiöringh uthj Båddeby skall wara sinnadt att undansöökia honom Gestgifware tiensten); KA mf. ES 2082 (ss 10) Lapuan käräjät 4.–8.8.1688 f. 251 (Sochneskrifwaren i Stoorekyrå wehlförståndigh Samuel Schöring); KA mf. ES 2084 (ss 14) Laihian käräjät 2.8.1692 s. 99 (Cronones Länsman här i Sochnen wählförståndigh Samuel Schöringh leeth publicera, sin af hans Nåde högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingen unfångne Fullmacht, på samma Tiensten, och aflade nu sin Lensmans Edh); KA mf. ES 2085 (ss 16) Mustasaaren käräjät 12.2.1694 s. 282; KA mf. ES 2085 (ss 17) Laihian käräjät 1.8.1695 s. 119 (Att skiffta Arff emellan Sahl: Påfwell Skiörings Arfwingar begiärte Sohnen Johan Påfwellson och Mågen Henrich Jacobsson i Båddeby, doomhafwanden, sampt Cronones Länssman Samuel Schiöringh hwilket dem eij förwägras kunde som således ad notam togs); KA mf. ES 2089 (ss 23) Laihian käräjät 26.–27.3.1701 s. 560 (Länssman Samuel Schöring beklagade att han i förmågo af Kongl: Giästgifware ordningen uti nöd fall intet kan förmå sine Grannar att Skiutza reesande Fålk Ansöökiandes det wederböranderne till Fullgiörande af sin Skyldigheet förmanas kunde); KA mf. ES 2030 (rr 10) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 19.–24.2.1657 f. 158 (Sahl: Mårten Sköringz Enckia uti Waaza, katso 396). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 6 (XCIII); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #232; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #807.

Päivitetty 10.12.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Schöring. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=6751>. Luettu 30.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Schöring, Andr. p. 388 || Ob. 807: 1741. Mantalskommissarie i Ilmola.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 6.

Tallenna tiedot muistiin