Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1742 Kristian Wahlbeck 6828. * noin 1720. Vht: raumalainen porvari Kristian Simonsson Wahlbeck († 1722) ja Anna Utha tämän 2. avioliitossa. Porin triviaalikoulun oppilas (1737, cl. conrect.) – (1738). Ylioppilas Turussa kl. 1742 Wallbeck Christ. Bor. _ 391. Merkintä Indexissä [Walbeck] Christ. Bor _ 391. Boreaalisen osakunnan jäsen 1742 [1742] Christian Walbeck [Raumoenses.] | Mercator civit: Biörneburgensis. — Kauppias Porissa. † Porissa 27.6.1793.

Pso: 1748 Juliana Lönnroth († 1783).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 204b, 204b; HYK ms., Bor. osak. matr. #465; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748]); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 6.12.1711 (Sammaledes anhölt Rådman Forsberg, det Magistraten behagade hålla Inventering och afwijtring hoos Sahl: Johan Gebhardz Enckia hustru Anna Utha, hwilcket ock så henne bewilljades), Rauman RO 11.12.1711 (Christian Simonsson Wallbeck förekom och anhölt det Magistraten wille antaga honom till Borgare här i Staden ... Altfördy och emedan denne Wallbeck är en skickelig och Nychter persohn och ärnar begifwa sig utj Gifftermåhl med en förmögen Borgare Enckia här i Staden, sampt äre af dhe wilckor och den förmögenheet, att han kan stå för Borgerlig tunga effter sin rådh och förmögenheet såssom och stälte han för sig i Borgen Rådmännerne Michel Simonsson Simulan och Olof Forsberg, hwar effter sedan bem:te Wallbeck dess Borgare Eedh aflade). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 12 (XCIV); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 10, 17.

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristian Wahlbeck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=6828>. Luettu 26.2.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Walbeck [äfv. Wallbeck], Christ. Bor. p. 391 || Bor. 465: Raumoensis; mercator Björneburgensis. Student 2.1742.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 12.

Tallenna tiedot muistiin