Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1745 Samuel Chydenius 7065. * Eurajoella 21.2.1727. Vht: Kokkolan kirkkoherra Jakob Chydenius 5441 (yo 1724, † 1766) ja hänen 1. puolisonsa Hedvig Hornaeus. Ylioppilas Turussa kl. 1745. Pohjalaisen osakunnan jäsen 1745 [1745] Samuel Chydenius. Sub præs. Doct: Wallenii theses edidit Theologicas. 1747. Præs: Prof Scarin dissertationis partem priorem de Askmannis, ultima in exteros Scandianorum colonia defendit. Ejusdem Præsidio theses oeconomicas exeunte eodem anno dextre defendit dissertatione graduali. 1748. Magister. Anno seqventi Upsaliæ disputationi de decrementis aqvarum in sinu Botnico, ipse præfuit. 1751. Aliam ibidem, de navigatione per flumina et lacus patriæ promovenda, edidit. 1753. veniam docendi Aboæ obtinuit, et 1754. de Oeconomia et moribus incolarum Lapponiæ Kimiensis disputavit. 1756. extra ordinarii in facult. Philosophica Adjuncti nomine ornabatur. 1757. Dum ex nutu superiorum in promovenda per flumina et lacus patriæ navigatione revera occupabatur, in flumine Cumoënsi, infelici fato, aqvis est oppressus, in primordiis relinqvens opus Reipublicæ propediem insigniter profecturum, vix vero a qvoqvam tanta cum solertia perficiendum. | Vitam ejus typis exscriptam edidit Cel. Claud. Blech. Trozelius. Respondentti 2.5.1746, pr. Johan Wallenius 5294. Respondentti 4.4.1747 pro exercitio, pr. Algot Scarin U585. Respondentti 16.12.1747 pro gradu, pr. Algot Scarin U585. FM 3.8.1748. Ylioppilas Uppsalassa 12.10.1749 Samuel Chydenius Ostrobotniensis \ I Symbola: 'Philos. Magist. Aboëns.'. Preeses Uppsalassa 20.12.1749. Preeses Uppsalassa 5.6.1751. Kauppakollegion ylim. kanslisti 18.6.1751. Preeses Turussa 13.3.1754. — Uppsalan Pohjalaisen osakunnan kuraattori. — Ruotsin tiedeakatemian oppijäsen (lärosven) 1751 ja Polhemin oppilas. Turun akatemian kemian ja mineralogian dosentti 1753, ylim. filosofian apulainen 1756. Samalla koskenperkaustöiden johtaja Oulujoella ja Kokemäenjoella 1756–57. Lahjakas tiedemies. † hukkui Kokemäenjoen Niskakoskeen 11.7.1757. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #853; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 247 (12.11.1753). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 26 (XCVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 156(?), 240, 248, 435; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 10, 82, 412; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 181 (Wistas här i Åbo.); Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 373, 373; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #853; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 102 #853 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 115; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 245; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 319 (Chydenius Taulu 2); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #82, 85; J. A. Almquist, Kommerskollegium och riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Meddelanden från Svenska riksarkivet 2:4 (1912–15) s. 298; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 11, 21, 35; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #788P, 2384G, 3524R, 3530R, 4105R; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 213.

Doria praeses

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Chydenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=7065>. Luettu 31.10.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Chydenius, Samuel Ostrob. – Ob. 853: 1745. Hans far p. 306. Född 22.2.1727 på Euraåminne prestgård. Respondens 2.5.1746 u. Joh. Wallenius, 4.4.1747 (med ded. till sin far) och pro gradu 6.12.1747 u. Scarin. Magister 3.8.1748. Studerade i Upsala sedan 12.10.1749, ock i Sth. Præses för 2 diss. i Upsala 1749 och 1751. Ansökte i Åbo 12.11.1753 docentur i kemi o. mineralogi; utn. dertill genom kanslersbref af 5.12.1753. E. o. adjunkt 1756. Öfvervakade på ett mkt förtjenstfullt sätt strömrensningen i Österb. och flerstädes. Drunknade i Niskakoski 11.7.1757; begr. i Kumo kyrka 17.7. Minnestal öfver honom af Trotzelius, Sth 1759. Skrifter, se Lidén; Elmgr. I, 124.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 26.

Tallenna tiedot muistiin