Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

26.3.1747 Gustaf Fredrik Aurenius 7297. * noin 1726. Vht: Kesälahden kirkkoherra Matias Aurenius 4814 (yo 1704, † 1731) ja Elisabet Berner tämän 1. avioliitossa. Porvoon lukion oppilas 6.3.1745 – 28.3.1747. Ylioppilas Turussa 26.3.1747 Aurenius Gust. Fredr. Vib _ 414. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1747] d. 26. Mart. Gustav Fridric Aurenius. Respondentti 23.11.1751 pro exercitio, pr. Karl Fredrik Mennander 5638. Respondentti 22.9.1753 pro gradu, pr. Pehr Kalm 6189. FM 25.7.1754. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 8.3.1769. — Loviisan pedagogion (vuodesta 1760 triviaalikoulun) rehtori 1754. Leppävirran kirkkoherra 1769. Rovasti. † Leppävirralla 21.9.1797.

Pso: 1758 Beata Nylander († 1797).

Appi: Porvoon piispa, FM ja TT Johan Nylander 5364 (yo 1722, † 1761).

Tyttärenpoika: Turun hovioikeuden ylim. notaari Johan Reinhold Hasselblatt 12679 (yo 1813, † 1815).

Tyttärenpoika: kihlakunnantuomari Johan Fredrik Tujulin 13523 (yo 1821, † 1859).

Vävy: komissiomaanmittari Karl Wallgren 8362 (yo 1762, † 1802).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 14b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #664; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 284 (10.4.1754, saken ang:de plagium). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 43 (XCVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 366; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 30, 33, 181, 182, 184, 251 (Nääfs disputation 18.12.1753), 255, 256, 293 (Aurenius, såsom extraordinarius opponens ... d. 18 decembr. förledit år ...), 342, 343, 373; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 206 ([Wistas i] Käsalax.); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #328; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 94. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 285, 285; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 3; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #789D, 1196G, 1867R, 2440R, 2706G, 3343D; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 158.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Fredrik Aurenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=7297>. Luettu 10.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Aurenius, Gust. Fredr. Vib. p. 414 || Vib. 664: 26.3.1747. Hans far p. 252. Gymnasist i Borgå 1744. Stipendiat 1751–54. Respondens 23.11.1751 (med grat. på franska af Jean Lagus) u. Mennander, 22.9.1753 pro gradu u. Kalm. Magister 25.7.1754. Nämd i prot. 18.1.1754 att inför ett stort auditorium förklarat adj. Nääfs diss. „De divisibilitate compositorum in infinitum“ vara komplett plagium; ålägges bevisa det; 10.4 döms af k:m i ett längre utlåtande att rektor Aurenius haft orätt; 22.7 k:m bestämmer att Aurenius ej får promoveras, emedan ännu ej skriftl. urskuldat sitt beteende vid disputationen. Blef emellertid promoverad 3 dar derefter! Rektor vid pedagogin i Lovisa 18.2.1754, vid trivialskolan der 1760. Kh i Leppävirta 1769. Varnad 1789 af domkap. för sitt s. k. „Firmum“ vid skriftskolans slut (derom Akiander II, 3 ff.). Död 1797. – En stud. Aurenius, kallad Sat. (således väl ej denne), fordras i prot. 17.4.1752 till krigstjenst; okänd.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 43.

Tallenna tiedot muistiin