Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1640 Georg Georgius Henrici, Karckuensis 73. Vht: Huittisten (Kauvatsan) Yttilän Reikon talollinen Henrik Jöransson († 1671) ja Elin Mattsdotter. On myös mahdollista, että vuosina 1640 ja 1654 mainitut Georgius Henricit ovat eri henkilöitä. Ylioppilas Turussa sl. 1640. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Georgius Henrici Carkuensis.

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #16; KA mf. ES 1923 (mm 8) Huittisten käräjät 14.–16.3.1654 f. 287v (Kom för rätta Gertrudh Henrichzdotter i Rickais by och Carcku Sochen, och kärde till sin Stiugu broder Lars Hendersson i Yttillä, om 5 åhrs gammall Stutt det hon hooss sin stiu Fadher Henrich Jörenss: å Lego giffuit haff, Och Altså begärar sitt igenn, der emott Lars förklarade, att samma Oxe är till hans broders Georgi Henrici præcepture Lhön, som han för H: Gertrudh Son Thomas Thomasson uthj 4 åhrs tijdh hafft haffwer affkorttat, dett een Student Henricus Mathiæ 721 sampt Henrich Mårthensson i Jalanoja, så fulla sanning intygade, derföre kunde Rätten eij annat der till giörad, Uthan Ehrkennes Frij, aff hans tilltallan i detta fallet). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 4 (I); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #16.

Päivitetty 28.3.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Georg (Georgius Henrici). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=73>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Georgius Henrici Carkuensis. Sat. 16.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 4.

Tallenna tiedot muistiin