Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1753 Gustaf Chronander 7738. * Mustasaaressa 17.7.1734. Vht: Pohjanmaan läänin lääninrahastonhoitaja Jakob Chronander (Jacobus Abrahami, yo Uppsalassa 31.1.1710, † 1753) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Wilstadius. Vaasan triviaalikoulun oppilas 11.9.1745 – 28.6.1753 (testim.). Pääsykuulustelu 4.8.1753. Ylioppilas Turussa sl. 1753 Chronander Gust. Ostrob _ 439. Pohjalaisen osakunnan jäsen 7.8.1753 [1753] Gustavus Chronander. | 1757 Disseruit de utilitatibus, qvæ ex commerciis et coloniis in calidioribus Mundi partibus patriæ adfluerunt | præside Dn. Prof. Petro Kalm. Pro gradu aphorismos miscellaneos, sub Præsidio Dn. Prof. Isaaci Ross, edidit 1759. Anno seqvente Magister Philosophiæ factus. | 1763. constituebatur Collega inferior Scholæ Trivialis Wasensis. | A:o 1773 Rector Uhleoburgensis. | Rector Scholæ Aboënsis 1800; paulo post an. 1801 obiit. Respondentti 23.12.1757 pro exercitio, pr. Pehr Kalm 6189. Respondentti 4.7.1759 pro gradu, pr. Isak Ross 5391. FM 25.8.1760. Preeses 20.4.1763 pro venia docendi. Todistus Vaasan-matkaa varten pöytäkirjassa 26.6.1764. Preeses 6.3.1773. — Turun akatemian fysiikan dosentti 1763. Vaasan triviaalikoulun alempi kollega 1765. Oulun triviaalikoulun rehtori 1773. Turun katedraalikoulun rehtori 1800 (kuoli ennen virkaan astumista). † Turussa (ruots. seurak.) 8.9.1801. Naimaton.

Äidin isä: Kokkolan pormestari Jakob Willstadius 2716 (yo 1679, † 1693).

Sisarenpoika: ent. kruununvouti Hans Henrik Krook 9109 (yo 1773).

Sisarenpoika: Loimaan kirkkoherra, FM Josef Mollin 9349 (yo 1775, † 1810).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 40b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #959; HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 255 (2.6.1763), 275 (7.1763), 298 (8.10.1763); HYK ms. AKA:20, Konsistorin pöytäkirjat 1762–1764 s. 331; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1753. — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 94 (Vaasan koulun oppilasluettelo 7.12.1748); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 91 (CV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 429; A. Dahl, Supplement I till "Kort historik över Uleåborgs pedagogi och ..." (1927) s. 163; O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #661; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #959; G. Thimon, Stockholms nations studenter i Uppsala 1649–1800. Vinculum Stockholmense. Del II 1701–1750 (1996) s. 74 (isä). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 259, 292, 297; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 36; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #785–786P, 832G, 1926R, 3178D, 3296R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Turun koulu; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #822.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria praeses

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Chronander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=7738>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Chronander, Gust. Ostrob. p. 439 || Ob. 959: 1753. Son af räntmästaren i Vasa Jac. Chronander, hemma från Sverige (1737, 1744). Född 1734. Respondens 23.12.1757 (med ded. till sin mor Marg. Vilstadius) u. Kalm, 4.7.1759 pro gradu u. Is. Ross; sjelf præses 20.7.1763 & 6.3.1773. Magister 25.8.1760. Docens i fysiken 9.9.1763 (se prot. 8.10). Skokollega i Vasa 1765. Rektor i Uleåborg 1773, i Åbo 1800. Död der innan tillträdde tjensten 1781. Stundom nämd i Porthans bref till Calonius.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 91.

Tallenna tiedot muistiin