Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

20.3.1755 Anders Johan Lexell 7852. * Turussa (ruots. seurak.) 24.12.1740. Vht: turkulainen kulta- ja jalokiviseppämestari, raatimies ja valtiopäivämies Jonas Olofsson Lexell (kotoisin Tukholmasta, † 1768) ja Magdalena Katarina Björkegren. Ylioppilas Turussa 20.3.1755 Lexel Andr. Joh. Ab _ 444. Smålandilaisen osakunnan jäsen 29.3.1755 Andreas Johannes Lexell, die 23. Decembris, A. 1740. Honestissimis Parentibus Aboæ natus, cum plausu apud Spect. Decanum examine Studiorum præstito, in numerum Civium Academicorum die 20. Martii, A. 1755. receptus. Societatem Nationis Smolandicæ, die 29. ejusdem mensis et anni, ambivit et obtinuit. Respondentti 30.6.1759 pro exercitio, pr. Martin Johan Wallenius 6924. Respondentti 4.6.1760 pro gradu, pr. Jakob Gadolin 6251. FM 25.8.1760. Ylioppilas Uppsalassa 27.1.1763 Andreas Joh. Lexell (* 1740) Philosophiæ Magister, antehac civis academicus Aboënsis. Preeses Uppsalassa 27.4.1763. Opintomatka Saksaan, Englantiin ja Ranskaan Pietarin tiedeakatemian lähettämänä 1780–81. — Viipurilaisen osakunnan inspehtori 1775–79. — Turun akatemian matematiikan dosentti 1763. Pietarin tiedeakatemian tähtitieteen observaattori 1768, tiedeakatemian jäsen ja tähtitieteen professori 1771. Ruotsin tiedeakatemian ulkomainen jäsen 1773. Turun akatemian matematiikan professori luvalla pysyä Pietarissa vielä kolme vuotta 1775 (ei astunut virkaan), ero 1780. † Pietarissa (ruots. seurak.) 30.11.1784. Naimaton.

Veli: Turun kämnerinoikeuden notaari Jonas Lexell 8470 (yo 1763/64, † 1792).

Lanko: turkulainen kauppias Jost Joakim Pipping 6182 (yo 1735, † 1793).

Lanko: turkulainen oikeusraatimies Harald Alftan 7905 (yo 1756, † 1804).

Vertaa: matemaatikko Martin Platzman 9382 (yo 1776, † 1786).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 115a; HYK ms., Smål. osak. matr. #576; HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 275 (7.1763, "Jonas Lexell"), 547 (27.6.1765, Til Magister Docens Lexell tacksägelse för en til Bibliothequet förärd silfwer jetton); HYK ms. AKA:10, Konsistorin registratuura 1766–1771 s. 82 (15.10.1767, Till Philosophiska Faculteten wid Kongl. Academien i Upsala), 143 (24.11.1768); HYK ms. AKA:21, Konsistorin pöytäkirjat 1765–1769 s. 117 (15.2.1766); HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (11.1.1775). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 99 (CVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 91 (CVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 441 (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 304 passim (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 41 (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 395 (isä); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 96; E. Amburger, Beiträge zur Geschichte der deutsch-russischen kulturellen Beziehungen (1961) s. 51; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #576. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 308; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 234; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #109; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 29 passim; H. Lagström, Lexell. Genos 32 (1961) s. 66–68; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1219R, 4160R; Suomen kansallisbiografia 6 (2005) s. 110; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 455.

Doria respondentti

Päivitetty 16.12.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Johan Lexell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=7852>. Luettu 7.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lexell, Andr. Joh... 1.6.1760 läs 4.6.1760. „utnämd 24.5.1765“ läs Lefren utnämd 24.5.1765 (jfr i XCVIII).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 91.

Lexel [Lexell], Andr. Joh. Abo. p. 444 || Sm. 576: 20.3.1755, i Smål. nation 29.3. Son af rådmannen i Åbo, guldsmeden, juveleraren och inspektoren öfver perlfiskerierna i Finland Jonas Lexell. Född 24.12.1740 (enl. nat. matr. 23.12). Respondens 30.6.1759 (med ded. till sin far) u. M. J. Wallenius, 4.6.1760 pro gradu u. Gadolin. Magister 25.8.1760. Inskr. vid akad. i Upsala 29.1.1763. Præses der för en matem. diss. s. å. Docens i matem. i Åbo 9.9.1763. Ansökte lediga adjunkturen i filos. fakult. 27.9.1764; vidl. votering om förslaget 30.10; utnämd 24.5.1765. Betyg 15.2.1766 med synnerlig rekom. till matem. professuren vid amiralitets kadettkåren i Karlskrona. På grund af en till vetensk. ak. i Petersburg insänd matem. afhandling „Methodus integrandi“ kallad 8.1768 till astronomie observator der. Ledamot och astron. professor vid samma akad. 1771. Utnämd matem. professor i Åbo 1775, med tillstånd att 3 år qvarstanna i Petersburg, sedermera förlängdt. Afsade sig professuren i Åbo 1780. Företog med instruktion af Petersb. akademin en vetensk. resa i Tyskland, England och Frankrike 1780–81. Ledamot af flera in- o. utl. akademier. Död 1784 i Petersb. Skrifter, utg. i Åbo, Upsala, Stockholm och Petersb., förtecknas hos Rosenhane och flerstädes; dessutom en vidl. brefvexling i ms.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 99.

Tallenna tiedot muistiin