Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1650 Lars Ekeroth (käytti aluksi nimeä Alander) Laurentius Martini, Alanus 788. Vht: Sundin kirkkoherra Mårten (Martinus Clementis, † 1654) ja Margareta Larsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1650 [Alanus] Laurent. Martini _ 40. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1650/51] Laurentius Martini Alanus. Luultavasti vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1661. — Sundin Vårdön kappalainen (1677). † Vårdössä 1709. Naimisissa.

Veli: talollinen Sundissa Måns Ekeroth 198 (yo 1641).

Vävy: Össebyn komministeri Gabriel Gammal 4233 (yo 1696, † 1749).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 4b; HYK ms., Bor. osak. matr. #56; KA mf. ES 3235 (Åland 8) Sundin ja Saltvikin käräjät 2.11.1677 (Capellanen j Sunds Sokn Wyrdige H: Lars Alander j Wårdöö, katso 198); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Sundin talvikäräjät 1695 (Cappellan H:r Lars Ekroot tillijka med hans Wördigheet Jacob Favorinus); KA mf. ES 3238 (Åland 12) Sundin käräjät 21.–23.4.1702 f. 226 (den dehl och Skiftning som som Capellanen Laurentius Martini Alander 1679 d: 3 Febr: dem emellan Oprättat); KA mf. ES 3242 (Åland 16) Sundin käräjät 7.–8.9.1711 s. 254, 273 (Gabriel Ekeroth gaf Rätten tillkänna huru såssom han utj Sundskären een Syster hafwer om sine 44 Åhr, framledne Cappellahns Sahl: H:r Lars Ekeroths dotter, som medh någon Hufwudh Swagheet beswäradh är ... medan nu ingen är som henne anse och Skiöta kan, sedan fadren medh döden afledh, som någon wårdh om henne hålla låtit, och des broder Klåckaren i sundskären Samuel Ekerot, hoos hwilcken hon nu wistas ingen lägenheet hafwer henne attt hålla, och dy gärna skulle önska att hon i Hospitalet genom höga wederbörandernes concession kunde inlöst warda; anhållandes nu om Häradz Rättens bewijs öfwer hennes beklaglige tillståndh ... Gabriel Ekeroth och Swågren Gabriel Gammall, som bägge sittia inhyses och utan tienst och näring i största Armodh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 47 (XI); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 547 (10.9.1661, Studiosi, som åstunda att komma till ordines: salig past[oris] son i Sundh D. Laurentius Matthiae‹!› ...). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 12 (Laurentius Alander), 12 (Laurentius Ekeroth); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3480G (1657, Laurentius Martini Alandus).

Päivitetty 5.12.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Ekeroth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=788>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Alanus, Laurent. Martini. p. 40 || Bor. 56.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 47.

Tallenna tiedot muistiin