Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1756 Henrik Ganander 7918. * Enontekiöllä 13.6.1739. Vht: Siuntion kirkkoherra Henrik Ganander 5519 (yo 1726, † 1752) ja Katarina Tornberg. Kauppa-apulainen Helsingissä ennen ylioppilaaksi tuloa. Ylioppilas Turussa kl. 1756 [Ganander] Henr. Nyl. _ 450. — Kirjoitti 12.6.1756 kirjeen "kreivi paholaiselle" tehdäkseen liiton tämän kanssa. Hovioikeus tuomitsi Gananderin 14 päivän vesileipävankeuteen. — Ylisen Sääksmäen kihlakunnan kruununvoudin apulainen 1760, toimitusvouti siellä 1765. Pälkäneen, Sahalahden ja Kuhmalahden nimismies 1769. Satakunnan kihlakunnan (Hämeen l.) kruununvouti 1777, ero 1788. † Kangasalla 7.9.1818.

Pso: Johanna Gustava Levander († 1804).

Lanko: vänrikki Samuel Levander 8373 (yo 1762, † 1775).

Opettaja: Fredrik Johan Zweygberg 6800.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 70b; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 475 (14.7.1756, Til H:Grefwen Landshöfd. ... Gust. Gyllenborg. Som Studenten af Nyländska Nation Henr. Ganander ... blifwit angifwen, at ... hafwa begådt ett groft brott), 476 (3.7.1756, Til H. Landshöfd:n Lillienberg om Studenten Gananders intagande i häkte), 477 (31.7.1756, Til Kyrckioherden i Siundo ... Mag:r Sweigberg såsom warande Gananders Informator), 478 (31.7.1756, Til Handelsmannen i Helsingfors N.Lindberg), 483 (17.8.1756, Til Kongl. Hofrätten härstädes). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 105 (CVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 6, 7–9, 10, 14–16, 16, 19, 48–49, 58; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #590. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 505 (Ganander Taulu 3); H. Hirn, Henrik Ganander d. y. Genos 28 (1957) s. 90–92.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Ganander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=7918>. Luettu 29.10.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ganander, Henr. Nyl. p. 450 || Student 1756. Hans far i LXXVII. Född „krigstiden“ i Lappmarken, „i sina föräldrars fattiga bo“. Sedan år 1740 ständigt stått på handl. Lindebergs boda i H:fors. Nämd i prot. 17.7.1756 att under en grafsten på kyrkogården i Åbo hittats en af honom skrifven sedel till „grefven fan“; 31.7 bekänner sig på detta sätt hoppats få penningar i sin fattigdom, men ångrat sig; 17.8 berömmes som en stilla yngling, väl klen i kunskaper, men blefven student för fadrens meriter, hålles i häkte medan målet, såsom rörande smädelse mot Gud, förvisas till hofrätten; 20.5.1757 skall på anhållan af kh i Sjundeå få skiljebetyg. Jfr ock H. Snellman, Pohjalaisen Osakunnan Hist. II, 236.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 105.

Tallenna tiedot muistiin