Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

30.7.1756 Olof Schalberg 7932. * Bollnäsissä 18.5.1733. Vht: Bollnäsin nimismies Lars Schalberg († 1782) ja Margareta Montén. Gävlen koulun oppilas. Gävlen lukion oppilas 10.6.1749. Ylioppilas Uppsalassa 8.6.1753 Olaus Schalberg Helsingus (* 1733). Respondentti Uppsalassa 18.12.1754 pro exercitio, pr. Carol. Bergsten. Ylioppilas Turussa 30.7.1756 Schalberg Olaus Helsing _ 452. Ruotsalaisen osakunnan jäsen [1756] d. 30 Julii \ Olavus Schalberg, Helsingus Civis Acad. Upsal. 1753: | Logices & Metaphysices Professor Aboënsis. Respondentti 27.4.1757 pro gradu, pr. Karl Mesterton U700. FM 2.8.1757. Preeses 10.5.1758 pro venia docendi. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 9.12.1785. — Ruotsalaisen osakunnan kuraattori 1773–78. Fil. tiedek. promoottori 1789. — Turun akatemian metafysiikan dosentti 1759, 2. filosofian apulainen 1771, kirjastonhoitaja 1778, logiikan ja metafysiikan professori 1779, samalla palkkapitäjänsä Liedon kirkkoherra 1786–1804. Akatemian rehtori 1787–88 ja 1801–02. Turun tuomiokapitulin jäsen 1785. † Turussa (ruots. seurak.) 23.6.1804. Naimaton.

Veljenpoika: Turun kämnerinoikeuden esimies Lars Fredrik Schalberg 11209 (yo 1798, † 1833).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 171a; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #323; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 760 (24.3.1759); HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 472 (20.2.1765, Stemning); HYK ms. AKA:10, Konsistorin registratuura 1766–1771 s. 58' (12.6.1767, Stemning), 142' (22.1.1768, Stemning), 176' (18.3.1768, Stemning), 583' (9.1770, Stemning); HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (17.9.1771), (18.2.1778), (20.12.1779), (29.3.1786); HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Kustaa III:lle (2.6.1772), (29.8.1772); KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3049. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 114 (CVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 76, 146, 149, 216, 236, 252, 289, 313, 314, 392, 393, 394, 400, 434, 435; Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 21; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 63; A. Lenner och E. Wikén (utg.), Gävle gymnasiums matrikel 1669–1849 (1969) s. 65. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 66; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 131; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 266; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1909G, 2496R, 3556–3559P; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Lieto; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 127; L. Nylander, Släkten Schalberg från Söderala. Släkt och hävd 2001 s. 45.

Doria gratulantti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Schalberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=7932>. Luettu 2.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Schalberg, Olaus Helsing. p. 452 || Svg. 323: 30.7.1756, i Upsal. 1753. Länsmansson. Född i Boldnäs s:n, Helsingland 18.5.1733. Informator hos handl. Andr. Bahr i Åbo 1757–59. Stipendiat 1758–79. Respondens i Upsala 1754 u. C. Bergsten, i Åbo 27.4.1757 (med ded. till sin bror Jon. S. bruksinsp.) pro gradu u. Mesterton. Magister 2.8.1757. Docens i logik o. metafysik 1758. Ansökte adjunktur i filos. fak. 12.10.1764, akademiesekreterare befattningen 10.4.1770, bibliotekarietet 17.6.1771, professuren i L. L. 20.12.1771 (besvärade sig öfver förslaget, men bemöttes vidl. o. ytterst skarpt af k:m 6.3.1772 samt erhöll på kanslers befalln. allvarlig skrapa 15.10, dels emedan utgifvit sin diss. utan decani imprimatur, dels emedan deri yttrat förgripliga satser i trosläran, dels för oanständigt skrifsätt i sina besvär), professuren i vältaligheten (efter Hassel) 1.7.1777. Adjunkt i filos. fakult. 19.9.1771. Bibliotekarie 18.2.1778. Professor i logik och metafysik 20.12.1779. Pvgd 1785; fick Lundo annex. Ovanligt klen i kunskaper (hvarom flere anekdoter), men god musiker och stor putsmakare. Död 23.6.1804. Skrifter, 3 diss. samt i ms en orat. i anledn. af kanslersskiftet 4.12.1783.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 114.

Tallenna tiedot muistiin