Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

8.10.1757 Erik Laxman 8015. * 27.7.1737. Vht: savonlinnalainen kauppias Gustaf Laxman († 1756) ja Helena Fabritius. Rantasalmen triviaalikoulun oppilas. Porvoon lukion oppilas 15.3.1755 – 20.9.1757 (testim.). Pääsykuulustelu 1.10.1757. Ylioppilas Turussa 8.10.1757 Laxman Eric Vib _ 457. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1757. d. 8. Octbr. Ericus Laxman. | Academicus tandem Petropolitanus. Todistus ordinaation hakemista varten kirkkoherra Hoppiukselta Antreasta saamaansa kutsua noudattaen pöytäkirjassa 25.9.1759. Vihitty papiksi (Pietarissa?). — Uudenkirkon Vl. kirkkoherran apulainen noin 1760. Pietarin saks. seurak. koulun (Petri-Schule) luonnonhistorian opettaja 1762. Kolyvanin-Voskresenskin kaivosalueen saks. lut. seurak. saarnaaja Barnaulissa Etelä-Siperiassa 1764–68. Venäjän tiedeakatemian kirjeenvaihtaja 1764. Pietarin vapaan talousseuran jäsen 1769. Ruotsin tiedeakatemian ulkomainen jäsen s.v. Pietarin tiedeakatemian jäsen sekä taloustieteen ja kemian professori 1770. Vuorineuvos ja Nertschinskin kaivosten apulaispäällikkö Itä-Siperiassa 1780, erotettu 1782. Hovineuvos 1780. Keisarillisen kabinetin mineraloginen retkeilijä asuen Irkutskissa 1784. Tunnettu luonnontutkija. Teki lukuisia tutkimusmatkoja Venäjällä ja järjesti mm. ensimmäisen venäläisen retkikunnan matkan Japaniin 1792. † tutkimusmatkalla Länsi-Siperiassa 16.1.1796.

Pso: 1:o 1764 Kristina Margareta Runnenberg († 1766); 2:o 1768 Katarina Ruuth.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 113a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #754; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1757; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (30.7.1759). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 118 (CIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 279–280; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #415; E. Amburger, Beiträge zur Geschichte der deutsch-russischen kulturellen Beziehungen (1961) s. 51; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 108. — A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 9 passim; O. Gertz, Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund 1772–1940 (1940) s. 214 (7.10.1778, utländsk ledamot); S. Högberg (utg.), Matrikel över ledamöter av Kungl. patriotiska sällskapet 1766–1815. Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 13 (1961) #204 (13.12.1777); K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #190; M. Löytönen (toim.), Matka-arkku. Suomalaisia tutkimusmatkailijoita. SKST 502 (1989) s. 19–23; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) s. 510; Suomen kansallisbiografia 5 (2005) s. 799; M. Rajalin et al. (red.), At rätt tracktera historia naturalis. Om Carl von Linné och några linneaner i Finland (2007) s. 41; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 446; H. Väre ja A. Sennikov, Erik Laxman ja bobovnik. Sorbifolia 43 (2012) s. 117–122.

Päivitetty 23.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Laxman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=8015>. Luettu 20.5.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Laxman, Eric. Vib. p. 457 || Vib. 754: 8.10.1757. Son af borgaren o. handl. Gust. L. i Nyslott. Född 27.7.1737. Gymnasist i Borgå 1755. Pastorsadj. i östra Finland. Lärare vid Petri skola i Petersburg 1760. Predikant vid lutherska församlingen i Barnaul i Sibirien 1764. Ledamot i fria ekon. sällskapet i Petersburg 1769 och af vetensk. akad. i Sth s. å. Ordinarie ledamot i vetensk. akad. i Petersburg 1770. Bergsråd vid Nertschinska grufvorna i östra Sibirien 1780. Angifven för tjenstefel och afsatt 1782. Benådad och anstäld som mineralogisk resande vid kejserl. kabinettet 1784, bosatt i Irkutzk. Anordnade den första ryska expeditionen till Japan 1792. Död 16.1.1796 af slag på återresa från Petersburg till Sibirien. Skrifter, se i monografin „Er. Laxman“, särskildt p. 18, 65, 294 f.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 118.

Tallenna tiedot muistiin