Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1650/51 Josef Lethalensis Josephus Laurentii, Letalenus 812. Vht: Laitilan kirkkoherra Lars (Laurentius Sigfridi, † ~1652) ja Elin. Ylioppilas Turussa 1650/51 [Letalenus] Joseph [Laurentii _ 41]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1650/51] Josephus Laurentii Letalenus. | obiit Chor. Ab. Respondentti 10.12.1652, pr. Eskil Petraeus U1. — Itä-Uudenmaan jalkaväkirykmentin (Frans von Knorringin, sittemmin And. Zögen rykm.) saarnaaja 1653, rykmentinpastori 1657–65, palveli rykmentin mukana Kokenhusenissa ja Väinänlinnassa (Dünamünde) Liivinmaalla. Turun 3. suom. kappalainen 1664. Rymättylän kirkkoherra 1672 (kuoli ennen virkaan astumista). ‡ Turussa 23.4.1672.

Pso: Ingeborg Eriksdotter Salonius († 1675).

Veli: rykmentinpastori Gabriel Lethalensis 811 (yo 1650/51, † 1674).

Poika: Mynämäen pitäjänapulainen Israel Salbergius, myöh. Sahlberg 2986 (yo 1682, † 1714).

Pojanpoika: saarnaaja Erik Lethalensis 4806 (yo 1704, † 1710).

Lanko: Laitilan kirkkoherra Erik Salonius 372 (yo 1643/44, † 1701).

/ Vaimon etunimi Ingeborg mainitaan Laitilan ja Turun henkikirjoissa. Israel Salbergius puolestaan kutsuu väitöskirjan dedikaatiossa 1685 Laitilan kirkkoherraa Ericus E. Saloniusta enokseen ja kasvatusisäkseen, josta päätellen Salonius oli Ingeborgin veli. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 115a; HYK ms., Bor. osak. matr. #57; KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 2.10.1672 s. 12 (... presten Sal: h:r Joseph Laurenti). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 50 (XI); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 5, 56; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 69, 107; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 13, 66; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 422; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 178 (23.4.1672, ‡ her Josep chorpresten i sal. m:r Erichz graff, med dhe conditioner, som j protocollet förmähles), 182 (12.12.1675, ‡ sahl. her Joseph[s] enkia när sin man i biskopens sahl. mag. Eri[c]hz graff); Namnlistor över vid finska regementen år 1653 tjänande... SSV 8 (utg. H. Aejmelæus, 1924) s. 202. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 62, 155; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 282; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) II s. 50; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #707D, 2833R, 3760D; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 188; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2377, 3002R.

Päivitetty 19.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Lethalensis. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=812>. Luettu 22.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Letalenus, Joseph. Laurentii. p. 41 || Bor. 57. – Respondens 11.1652 u. Petræus. Choralis (kpl) i Åbo finska församl. Död som utnämd kh i Rimito 1672. – Skrift, se Strandb. I, 62; Elmgr. p. 96.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 50.

Tallenna tiedot muistiin