Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1760 Gabriel Östman 8179. * Raumalla 30.10.1741. Vht: raumalainen porvari Johan Eriksson Östman († 1767) ja hänen 2. puolisonsa Lisa Johansdotter Stengrund. Ylioppilas Turussa kl. 1760 Östman Gabr. Austr _ 466. Boreaalisen osakunnan jäsen 1.2.1760 1760 d: 1 Febr: Gabriel Östman. | Nat. ann 1741 die V Novembr. | Jus Civitatis in Urbe Raumoa obtinuit, & Mercaturam ibidem jam colit. — Kauppias Raumalla. † Raumalla 23.3.1772.

Pso: 1769 Juliana Wessman tämän 1. avioliitossa († 1796).

Pson seur. aviomies: Rauman postimestari Johan Henrik Sonck 8443 (yo 1763, † 1789).

Eno: raumalainen kauppias, varapormestari Johan Stengrund 6078 (yo 1734, † 1781).

Serkun poika: raumalainen porvari Gustaf Vilhelm Grönström 11212 (yo 1798, † 1832).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 142b; HYK ms., Bor. osak. matr. #546; KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 15.12.1680 (Tullskrifwaren Johan Östman); KA mf. ES 1396 (r 7) Rauman RO 6.4.1703 (Rådman Johan Östman kärede till sin nuwarande hustrus Broder Borgaren Matz Erichsson Päiwäs och hans Syster Hebla Erichzdotter; berättande att hans hustru Anna Erichzdotter, i förledne åhr om wåhren, hade till deras gambla moder Walborg Hinrichzdotter /: som nu här oppehålles af bemelte sin Sohn Matz :/ och hans be:de Syster Hebla gifwit att förwahra 64 D:r 8 ö: Kopp:r myntt ...), Rauman RO 14.12.1703 (Rådman Johan Östman gaf tillkänna att dieknegåssen Johan Erichsson Tafwast som är hans förre hustrus Systersohn, hade återtagit den fåhlan som hans moder lofwat Östman utj Förlijkningen hwilcken Rätten för detta Stadfast hafwer); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 12.7.1711 (Rådman Olof Forsberg förekom och anhölt om Sluuth i Saken medh Sahl: Rådman Östmans Erfwingar, och woro nu fuller af Arfwingarne tillstädes Sonen Gustaf och dottren Lisken, men som deras Syskon barn Munsterskrifwaren Henrich Hassel war eij tillstädes, som haar åtagit sig att swara för Arfwingarne utan berättades wara opasslig, hwarföre Saken för denne gången eij kunde företagas, blef allenast nu Förordnat till Förmyndare för dottren Annicka ofwanbem:te Henrich Hassel, och för dottren Lisken deras Fahr Broor Borgaren Henrich Jöransson). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 136 (CXI). — A. Lähteenoja, Raumalaisia Östman-sukuja. Genos 7 (1936) s. 118.

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Östman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=8179>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Östman, Gabr. Austr. p. 466 || Bor. 546: 1.2.1760. Son af handl. i Raumo. Född 5.11.1741. Handlande i Raumo.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 136.

Tallenna tiedot muistiin