Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

28.3.1760 Karl Gustaf Weman 8202. * Liperissä 14.10.1740. Vht: liperiläinen henkikirjuri Gustaf Adolf Weman († 1768) ja Anna Margareta Frese. Rantasalmen triviaalikoulun oppilas. Porvoon lukion oppilas 9.3.1757. Ylioppilas Turussa 28.3.1760 Weman Car. Gust. Vib _ 468. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1760 d. 28. Mart.] Carolus Gustavus Véman. | Phil. Mag. 1766. Pastor & Præpos. in Kimito. Obiit 1803. Respondentti 16.3.1765 pro exercitio, pr. Sigfrid Porthan 7638. FK 9.5.1766. Respondentti 19.6.1766 pro gradu, pr. Anders Planman 7015. FM 24.7.1766. Lupa lyhyttä Tukholman-matkaa varten kirjattu pöytäkirjaan 24.7.1766. Preeses 5.12.1767 pro venia docendi. Matkapassi kotiseudulla Ruotsin Karjalassa vierailua varten registratuurassa 27.1.1769. Todistus Helsingin triviaalikoulun konrehtorinviran hakemista varten registratuurassa 8.11.1769. Todistus Uppsalan yliopistoon suuntautuvaa matkaa varten registratuurassa 21.12.1771 Magister Docens Carl Gustaw Wéman. Vihitty papiksi Uppsalan hiippakunnassa 13.12.1774. — Turun akatemian suomalaisen kirjallisuuden dosentti 1768–69. Ylim. sotilaspappi Tukholmassa 1774, henkikaartin rykmentinpastori siellä 1775, samalla kunink. prinssien suomen kielen opettaja siellä 1775–76. Tukholman suom. seurak. vt. kappalainen 1776. Kemiön kirkkoherra s.v. Lääninrovasti 1792. Runoilija. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1791. Edustajana Uppsalan yliopiston riemujuhlassa 1793. † Kemiössä 15.2.1803.

Pso: 1775 Anna Brita Stare († 1811).

Isän isän isä?: amtmanni Magnus Hwenman, myöh. (1688) Hweman ja Weeman 2075 (yo (1670)).

Poika: kemiöläinen tilanomistaja Karl Gustaf Weman 10553 (yo 1790, † 1845).

Poika: tilanomistaja Smålandissa Gustaf Weman 11578 (yo 1801/02, † 1860).

Poika: tukholmalainen liikemies Gustaf Adolf Weman 11731 (yo 1803, † 1842).

Vävy: Ilmajoen kirkkoherra, FM Henrik Reilin 10183 (yo 1785, † 1849).

Vävy: tilanomistaja Nastolassa, kollegiasessori Karl Gustaf Utter 10913 (yo 1794, † 1845).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 208b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #783; HYK ms. AKA:10, Konsistorin registratuura 1766–1771 s. 125' (17.12.1767, Til Hans Excellence Cantzlern om venia docendi i Finska Literaturen), 312', 436'; HYK ms. AKA:11, Konsistorin registratuura 1771–1774 s. 133; HYK ms. AKA:21, Konsistorin pöytäkirjat 1765–1769 s. 174; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3754; Kemiön kirkonark. vol. 66 (KA mf. JK 621), Hiereuologia Kimitoensis s. 14–25. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 136 (CXI); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #453; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 112. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 413; Finlands minnesvärde män I (1853–54) s. 471–477; K. A. Ilmoniemi, Weman-suvun kanta-isä. Genos 2 (1931) s. 1; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1020D, 2998R, 3236R, 4276P; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kemiö; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 328; Suomen kansallisbiografia 10 (2007) s. 418.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.12.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Gustaf Weman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=8202>. Luettu 29.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Weman, Car. Gust. Vib. p. 468 || Vib. 783: 20.3.1760 [28.3]. Son af häradsbokh. i svenska Karelen Gust. W. Född 1740 i Libelits. Gymnasist i Borgå 1757, från skolan i Rantasalmi. Respondens 16.3.1765 u. Sigfr. Porthan, 19.6.1766 (med ded. till sin far) pro gradu u. Planman. Magister 24.7.1766. Efter promot. till Sth. Höll i Åbo tal på finska i anledn. af kronprinsens biläger. Ansökte 25.11.1766 på grund af detta tal och med konsist. bifall docentur i finska litteraturen, hvartill utn. genom kanslersbref af 9.1.1768 (i prot. 29.1), efter att 5.12.1767 ha försvarat en diss. „De convenientia linguae Hebrææ et Fennicæ“. Betyg 8.11.1769 och 21.12.1771 med noggrann tjenstefört. Ansökte 14.3.1774 teol. adjunktur. Regementspastor vid lifgardet 1775. Informator i finska språket för kongl. prinsarne 1775 o. 1776. Kh i Kimito 1776. Död 1803. Skrifter, se Strandb. I., 413; Elmgr. I, 137. II, 30. Stundom nämd i Porthans bref till Calonius.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 136.

Tallenna tiedot muistiin