Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

9.6.1761 Adolf Tandefelt 8311. * Hartolassa 8.8.1747. Vht: tilanomistaja Hartolan Koskipäässä, kornetti Otto Tandefelt († 1751) ja Ottiliana Lovisa Gyllenecker. Ylioppilas Turussa 9.6.1761 Tandefælt Adolph. Ottonis. Nob. _ 476. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1763. Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten kirjattu pöytäkirjaan 28.12.1763. — Turun hovioikeuden ylim. kanslisti 1764, varanotaari 1765. Sotatuomari armeijan laivastossa 1772, justitiaari 1774. Sotasihteeri. Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvos 1775. Vaasan läänin vt. maaherra 1778. Oulun läänin maaherra 1782, Vaasan läänin 1785, erotettu kustavilaisena 1794. Tilanomistaja Hartolassa. Örebron läänin vt. maaherra 1799 (ei astunut virkaan). Korkeimman oikeuden jäsen Tukholmassa 1800–06. Turun hovioikeuden presidentti 1805. Vt. oikeuskansleri Porvoon valtiopäivien aikana 1809. Vapaaherra s.v. Hallituskonseljin (senaatin) oikeusosaston vanhin jäsen s.v. Valtiopäivämies 1769, 1770, 1778, 1789 ja 1800. Hallituskonseljin lähetyskunnan jäsen Aleksanteri I:n luona 1811. † Helsingissä 5.1.1822. Naimaton.

Veli: majuri Johan Tandefelt 7633 (yo 1751, † 1811).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 190a; HYK ms. AKA:20, Konsistorin pöytäkirjat 1762–1764 s. 230; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (2 kpl); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #106. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 142 (CXII). — G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 17; A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 403; H. J. Boström, Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän... 1776–1914 (1915) s. 49; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 56; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 142 (Tandefelt Tab. 14); M. Mali, Korkein oikeus 1809–1959 (1959) s. 123; S. Högberg (utg.), Matrikel över ledamöter av Kungl. patriotiska sällskapet 1766–1815. Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 13 (1961) #243 (12.12.1778); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3634D; T. Carpelan (†), Ättartavlor III S–Ö (1965) s. 1151 (Tandefelt Tab. 15).

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Adolf Tandefelt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=8311>. Luettu 28.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Tandefælt [Tandefelt], Adolph. Ottonis Nob. p. 476 || Student 9.6.1761 under privat inform. Son af kornetten Otto T. till Koskipää i Gust. Ad. s:n († 1757). Född 8.8.1747. Betyg 28.11.1763 till auskult. i Åbo hofr. E. o. kanslist der. E. o. notarie 1765. Auditör och 1774 justitiarie vid arméns flotta. Hofrättsråd i Vasa 1775. T. f. landshöfd. i Vasa län 1778. Landsh. i Uleåborgs län 1782, i Vasa län 1785. Af förmyndareregeringen entledigad 1794. Landshöfd. i Örebro län 1799. Ledamot af högsta domstolen 1800. President i Åbo hofr. 1805. Under landtdagen i Borgå t. f. rikskansler. Friherre s. å. Främste ledamot i regeringskonseljens (sedermera senatens) justitiedepartement s. å. Ledamot af konseljens deputation till kejsar Alexander 1811. Död 5.1.1822 i H:fors.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 142.

Tallenna tiedot muistiin