Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

22.2.1765 Karl Niklas Hellenius, aateloituna 1816 von Hellens 8554. * Kärkölässä 1.8.1745. Vht: Hämeen jalkaväkirykmentin rykmentinkirjuri Karl Hellenius († 1762) ja Brita Katarina Strandén tämän 2. avioliitossa. Porvoon lukion oppilas 11.4.1760. Ylioppilas Turussa 22.2.1765 [Hellenius] Car. Nic. Tav. _ 495. Respondentti 20.12.1766 pro exercitio, pr. Pehr Adrian Gadd 6838. FK 9.12.1768. Respondentti 26.6.1769 pro gradu, pr. Pehr Adrian Gadd 6838. FM 6.7.1769. Todistus Uppsalan yliopistoon siirtymistä varten registratuurassa 19.6.1771. Uusi todistus Uppsalan yliopistoon siirtymistä varten registratuurassa 3.5.1774. LK 1776. Respondentti Uppsalassa 20.11.1776 pro doctoratu, pr. lääket. ja kasvit. prof. Carl von Linné. LL 1777. LT Uppsalassa 14.6.1780. Riemumaisteri 28.6.1819. — Hämäläisen osakunnan inspehtori 1794–1816, kunniajäsen (1818). Fil. tiedek. promoottori 1795 ja uudestaan 1798 (promoottoriksi aiotun Joh. Henr. Lindqvistin kuoltua). — Turun akatemian kemian laboratorion amanuenssi 1766–70, kemian, talous- ja eläintieteen dosentti 1773, lääketieteen apulainen ja kasvitieteen demonstraattori 1778, ylim. taloustieteen ja luonnonhistorian professori 1780, vakinainen 1793, ero täysinpalvelleena 1816. Akatemian rehtori 1789–90 ja 1802–03. Lääkintökollegion jäsen 1811. Aateloitu 1816. Ruotsin tiedeakatemian jäsen 1788, ulkomainen jäsen 1809. † Turussa (ruots. seurak.) 16.1.1820.

Pso: 1783 Anna Charlotta von Mell († 1795).

Serkku: rahastonhoitaja Karl Gustaf Hellenius, aatel. 1772 af Enehjelm 7649 (yo 1752, † 1828).

Velipuoli: rykmentinkirjuri, sotakamreeri Karl Gustaf Mether 7953 (yo 1756/57, † 1801).

Poika: Turun hovioikeuden varapresidentti Lars Gustaf Hellenius, v:sta 1816 von Hellens 11779 (yo 1803, † 1850).

Poika: revisiokonttorin 1. reviisori Karl Niklas Hellenius, v:sta 1816 von Hellens 12385 (yo 1810, † 1852).

Vävy: Ulvilan kirkkoherra, FM ja TT Gabriel Hirn 11251 (yo 1798, † 1849).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 85b; HYK ms. AKA:11, Konsistorin registratuura 1771–1774 s. 2, 225'; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813 (21.11.1766, Segercrantzin stipenditutkinto); HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (13.2.1778), (23.11.1779), (7.6.1780), (16.4.1793). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 161 (CXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 99 (CXVI); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #511. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 319; J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria II:1 (1823) s. 61; J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria. Supplement (1835) s. 190; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 285; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #125; G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 6, 11, 33; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 145 (von Hellens Tab. 1); O. Gertz, Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund 1772–1940 (1940) s. 108; S. Högberg (utg.), Matrikel över ledamöter av Kungl. patriotiska sällskapet 1766–1815. Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 13 (1961) #692 (30.6.1790); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1088R, 1101R, 1102G, 1174D, 1707–1737P, 2511G, 2550D, 3257D; Suomen kansallisbiografia 3 (2004) s. 732; M. Rajalin et al. (red.), At rätt tracktera historia naturalis. Om Carl von Linné och några linneaner i Finland (2007) s. 50; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 315; E. Lehikoinen et al., Suomen lintutieteen synty (2009) s. 330–335, 404.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.11.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Niklas von Hellens. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=8554>. Luettu 28.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hellenius, Car. Nic... sin bror läs sin svåger.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 99.

Hellenius, Car. Nic. Tav. p. 495 || Student 22.2.1765. Föregåendes kusin. Son af regementssekr. vid T:hus regem. Karl Hellenius († 1762 i H:fors). Född 1.8.1745 i Hollola. Gymnasist i Borgå 1760. Prof. Gadds aman. vid kem. laborat. 1766–70. Segercrantz stipendiat s. å. Respondens 20.12.1766 (med ded. till sin farbror räntm. And. H., sin mor Brig. Katarina f. Strandén och sin „bror?“ – eg. sin kusins svåger – regementsskrifvaren Car. Gust. Mether) och pro gradu 26.6.1769 u. Gadd. Magister 6.7.1769; jubelmagister 1819. Informator på landet 1770. Docens i zoologi o. ekonomi 11.10.1773. Betyg 17.5.1774 till Upsala. Disp. der 20.11.1776 u. Linné. På dennes rekom. botanices demonstrator i Åbo 1778, med professors värdighet o. säte i k:m (sedan 1780) samt rättighet till professors lön (1783). Promov. medic. doktor i Upsala 14.6.1780. Professor i ekonomin och naturalhist. 1793. Ledamot i kollegium medikum 1811. Afsked som emeritus 1816, då ock adlad: von Hellens. Död 16.1.1820 i Åbo. Var ledamot i vet. akad. i Sth sedan 1788 samt flere andra in- och utländska lärda sällskap. Skänkte sina samlingar till akad. Efter honom växtslägtet Hellenia uppkalladt. Skrifter, se Lidén; Marklin; Elmgr. II, 14 f.; flerstädes. Ofta nämd i Porthans bref till Calonius.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 161.

Tallenna tiedot muistiin