Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1766 Eilard Vilhelm Mentzer 8684. * 23.9.1743. Vht luult.: lippumies Pohjanmaan jalkaväkirykmentissä Jakob Eilard Mentzer ja Dorotea Michelsdotter Toicka. Ylioppilas Turussa sl. 1766 Mentzer, Eilh. Wilh. _ 503. — Rauman kaupunginnotaari 1766. Muutti Poriin 1767, porvari siellä 1772, raatimies 1774. † Porissa 4.6.1786.

Pso: 1768 Eva Brita Norrmén († 1787).

Appi: raumalainen kauppias, raatimies Johan Nurmeen, myöh. Normén 6077 (yo 1734, † 1756).

Poika: ylioppilas Jakob Johan Mentzer 10195 (yo 1785, † 1788).

Poika: tukholmalainen perämies Edvard Eilard Mentzer 10957 (yo 1795, † 1816).

Sisarenpoika(?): Jyväskylän kappalainen, FM Johan Agander 9604 (yo 1778, † 1794).

Sukulainen(?): Raahen pormestari Karl Mentzer 8212 (yo 1760, † 1805).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 130a; KA mf. ES 1726 (bb 21) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 19.–20.8.1701 s. 209 (giort ansökning att fåå någre fremmande Männ, som måtte syna Lijket, hwar på H:r Landzhöfdingens Vicarier Resolverat, och den 11 Martii nestwekne anbefalt Medicinæ Doctoren Eilert Mentzel och Tullskrifwaren Simon Forsmark, jempte någre andre syna lijket), 216 (Medicinæ Doctoren Eilert Mentzen aflade des wittnes edh); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 16.3.1703 s. 25 (Bårgmästare och Rådh i Hellsingfors giöre witterl:t att alldenstund här i höfdinge dömet icke qwarblef någon Fältscher eller Medicus, sedan som alle Fäldtscherer med dehras geseller wed Krigetz begynnellsse utfölgde med Regementerne, Ty hafwer Respective Landzhöfdinge Embetes Vicarier der till medelst des utgifne Fullmacht af d: 27 Feb: 1701 antagit ehn Chymicus Practicus Medicinæ, Ereborne och Kånstförfarne H: Eilert Mentzen ben:d dett han dess lärde kånst här utj höfdinge dömet skulle bruka, der på han och Bårgmästares och Rådz tillstånd för denne Staden Skriftel:n bekommit). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 175 (CXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 100 (CXVIII).

Päivitetty 11.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Eilard Vilhelm Mentzer. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=8684>. Luettu 5.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mentzer, Eilh. Wilh. p. 503 || Student 1766. Rådman i Björneborg.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 175.

Mentzer, Eilh. Wilh... F. 1743 † 1786. Fadren hette Jac. och var född 1700 (enl Ruuth).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 100.

Tallenna tiedot muistiin