Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1652 Jakob Crunovius, myöhemmin Cronbäck Jacobus Jeremiæ, Ostrobotniensis 890. * noin 1635. Vht: Kruunupyyn kirkkoherra Jeremias Cronbäck (Jeremias Matthiæ, † 1637) ja luult. N.N. Mårtensdotter Viloides tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1652 Crunovius Jac. Jeremiæ Bothn _ 45. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1652] Iacobus Jerem. Crunovius. — Kokkolan vt. pedagogi 1655. Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun vt. kollega s.v., sittemmin vakinainen kollega tai apologista (1665). † 1678...1680.

Pso: Susanna Gustafsdotter Witting.

Lanko: Kalajoen kappalainen Karl Kalling U71 († 1672).

Lanko: Kokkolan kaupunginsihteeri, raatimies Knut Vitting 1152 (yo 1656/57, † 1681).

Vävy: Lohtajan kirkkoherra Gustaf Cajanus 1320 (yo 1659, † 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 45a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #93; KA mf. ES 2078 (ss 2) Uudenkaarlepyyn käräjät 17.–18.2.1668 s. 3 (Allmogen förmantes, dhe som restera medh dieknepening: till Collegam H:r Jacobum Jeremiæ att dhe sådant i rättan tijdh ifrån sigh lefuerera); KA mf. ES 2079 (ss 3) Uudenkaarlepyyn käräjät 30.–31.3.1674 s. 120 (katso 1152), 121 (H:r Jacobus Jeremiæ androgh för Rädten, Huru sosom Han Haf:r låtit till detta Tingh stämma sin Swågher Cnuth Wittingh att swara och sigh förklara på den 5:te deehlen som H:r Jacob fordrar af Smedz Backa Hemman), Uudenkaarlepyyn käräjät 7.–8.10.1674 s. 147, 147 (H:r Jacob Cronbäck, Lätt andra gången opbiudha een fempte deehl wthj Smedzbacka Hemmanedt); KA mf. ES 2030 (rr 9) Pietarsaaren pitäjän ylim. käräjät 6.3.1656 f. 277v; KA mf. ES 2030 (rr 10) Pietarsaaren pitäjän käräjät 27.8.1657 f. 262v (hwillken schrift Collega utj NyCarleby H:r Jacob schriffwadt haffwer, katso 1152); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kruunupyyn käräjät 12.–13.6.1663 f. 308v (Företrädde Wällärde H:r Jacob Jeremiæ och begierade af H:r Landzhöfdingen wällborne Johan Graan att han wille wara sig behielpelig, kunna fåå betalningh för Lööfhålman af Sahl: Eliæ Hamnij 136 änkia, huar till honom swarades att Ruddnäs gårdh war af Kongl: Maij:t drotning Christina Gifwen Sahl: H:r Eliæ medh alle tillhörige ägor och lägenheter ...); KA mf. ES 2032 (rr 12) Kruunupyyn käräjät 18.–19.8.1671 f. 792v (Collega i Ny Carleby skohla H:r Jacobus Jeremiæ Cronbäck ... fälles för Stämningz Försittiande till sine 3 m:r); KA mf. ES 2033 (rr 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 11.–13.8.1673 f. 465 (A:o 1673 d: 28 Julii ... Till witne Jacobus Jeremiæ Cronbäck); KA mf. ES 2026 (qq 1) Uudenkaarlepyyn käräjät 9.–11.9.1678 f. 148 (Dhe aff Allmogen her i Sochnen hwilka kunna wara skyldighe dieckne Pengarne som H:r Jacobo Jeremiæ Cronbek ähre till slagne för åhret 1677 på legges, dhet dhe Samma Peng:r till Nestkommandhe Söndagh medh H:r Jacob Clarerar); KA mf. ES 2027 (qq 3) Kruunupyyn käräjät 7.–8.9.1680 s. 170 (Sahl H:r Jacob Jeremiæ Cronbeck). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 56 (XIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 13 (XIII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 12–13, 187, 190; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #93. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 290; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9030; Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 50 (1979) s. 27.

Päivitetty 13.1.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Cronbäck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=890>. Luettu 29.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Crunovius, Jac... T. f. skolkollega i G. Karleby 1655.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 13.

Crunovius, Jac. Jeremiæ Both. p. 45 || Ob. 93.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 56.

Tallenna tiedot muistiin