Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

13.9.1776 Reinhold Vilhelm Stierwald 9444. * Laihialla 23.2.1760. Vht: komissiomaanmittari Vaasan läänissä Karl Fredrik Stiervald (kotoisin Ruotsista, † 1784) ja Maria Elisabet Backman. Vaasan triviaalikoulun oppilas 8.2.1768. Ylioppilas Turussa 13.9.1776 Stierwald Reinh. Wilh. Ostrob. _ 564. Pohjalaisen osakunnan jäsen 14.9.1776 [1776] Reinholdus Wilhelmus Stierwald die XIV Sept. nat. a. 1760 d: 23 Febr. | Philos. Candidatus 1781. Licentiatus Juris 17‹–› Secretarius provinciæ Kymmenegårdensis. Secretarius Refer. Consilii Imperialis de regenda Fennia. Eques Ord. Imp. S:ti Wolodimeri in 4:ta classe 1809. Respondentti 5.4.1780 pro exercitio, pr. Karl Niklas von Hellens 8554. FK 1.11.1781. MOK 21.6.1783. Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten registratuurassa 25.6.1783. Turun hovioikeuden auskultantti 25.6.1783. MOL 12.1784. Respondentti 18.12.1784 pro doctoratu, pr. Matias Calonius 7958. Todistus Vaasan hovioikeuden notaarinviran hakemista varten registratuurassa 29.6.1786. — Oikeustieteellinen tiedekunta sai kanslerin kirjeellä 3.2.1790 oikeuden julistaa Stierwald tohtoriksi ilman juhlallista promootiota erillisessä konsistorin läsnäollen tapahtuvassa tilaisuudessa. Stierwald ilmoitti 3.6.1791, ettei pysty saapumaan tällaiseen tilaisuuteen, johon konsistori vastasi, ettei tohtorinarvoa voida kanslerin päätöksestä poiketen antaa Stierwaldin poissaollessa. — Turun hovioikeuden varanotaari (1786). Kyminkartanon läänin lääninsihteeri 1791–1809. Hallituskonseljin oikeusosaston esittelijäsihteeri 1809. Hallituskonseljin jäsen ja kamaritoimituskunnan päällikkö 1812. Valtiopäivämies ja valtiovarainvaltuuskunnan sihteeri 1809. † Turussa (ruots. seurak.) 21.12.1815.

Pso: 1798 Maria Elisabet Gylling († 1830).

Eno: Porin varapormestari Gerhard Backman 6266 (yo 1736, † 1787).

Veli: hovioikeudenneuvos Bror Markus Stierwald 10061 (yo 1783, † 1817).

Veljenpoika: varamaanmittari, luutnantti Karl Stierwald 12061 (yo 1806).

Sisarenpoika: kirjanpitäjä Karl Enok Sallmén 12400 (yo 1811, † 1858).

Veljenpoika: varatuomari Karl Fredrik Stiervald 13708 (yo 1822, † 1834).

Sisarenpoika: Pietarsaaren pitäjän kappalainen Karl Nauklér 15358 (yo 1835, † 1876).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 183b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1223; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 86, 199'; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #268. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 237 (CXXVIII); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #1090; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1223. — A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 393; M. Mali, Korkein oikeus 1809–1959 (1959) s. 328; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #764R, 1709R, s. 584 #1709; Y. Blomstedt, Oikeustieteen tohtoreista ja tohtorinväitöskirjoista 1600-luvun Turussa. Lakimies 62 (1964) s. 704.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Reinhold Vilhelm Stierwald. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=9444>. Luettu 7.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Stierwald, Reinh. Wilh. Ostrob. p. 564 || Ob. 1223: 14.9.1776 [13.9]. Son af landtm. i Vasa län Karl Fr. S. Född 23.2.1760. Respondens 5.4.1780 (med ded. till kansler gr. Scheffer) u. Hellenius. Fil. kandidat 1.11.1781. Betyg 25.6.1781 till auskult. i Åbo hofr. Vicenotarie der. Respondens 18.12.1784 för juris licent. grad u. Calonius. Betyg 29.7.1786 vid ansökn. till notarie i Vasa hofr. Vicehäradsh. Ansökte rätt att utan solennitet nämnas till juris doktor; k:m tillstyrkte. Kansler bifaller i bref af 3.2.1790 att jurid. fakult. må, efter utgifvet program, i konsist. öfvervaro i dess sessionsrum förklara Stierwald för jur. d:r och tilldela honom insignierna. På hans anmälan 3.6.1791 att ej kunna emottaga den honom beviljade förmånen, i fall ej får frånvarande deraf begagna sig, svarar k:n sig icke kunna frångå kanslers resolution. Landssekreterare i Kymmenegårds län 179X. En af finska hush. sällsk. stiftare 1797. Landtdagsman i Borgå 1809. Referendariesekret. i regeringskonseljens just. depart. 1809. Ledamot i komitén för Viborgs läns organisation 1812, 1813. Ledamot i regeringskonseljens ekon. depart. såsom chef för kammar- o. räkenskaps exped. Död 21.12.1815 i Åbo.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 237.

Tallenna tiedot muistiin