Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

13.9.1777 Johan Fredrik Wallenius 9531. * Turussa (ruots. seurak.) 14.8.1765. Vht: matematiikan professori, FM Martin Johan Wallenius 6924 (yo 1743, † 1773) ja hänen 2. puolisonsa Renata Frosterus. Ylioppilas Turussa 13.9.1777 [Wallenius] Johan Fridric, Ab. _ 567. | 1067. Respondentti 8.6.1781 pro exercitio, pr. Johan Haartman 6683. FK 3.1782. Respondentti 14.6.1782 pro gradu, pr. Karl Niklas von Hellens 8554. FM 20.6.1782. LK 6.1785. Lupa kolmen kuukauden Tukholman-matkaa varten, siellä lasaretissa palvellakseen, pöytäkirjassa 2.6.1785. Matkapassi 3½ kuukauden Tukholman-matkaa varten 30.6.1785. LL 12.1785. Todistus Hämeen läänin piirilääkärin viran hakemista varten registratuurassa 23.9.1786. Matkapassi muutamaksi viikoksi Hämeenlinnaan matkustamista varten 19.12.1786. LT 28.5.1790. Riemumaisteri 21.6.1832. — Uusmaalaisen osakunnan inspehtori 1811–26, Boreaalisen osakunnan 1811–26, Turkulaisen osakunnan –1826. Uusmaalaisen osakunnan kunniajäsen 1826. Fil. tiedek. promoottori 1819. — Turun akatemian konsistorin amanuenssi 1785. Hämeen piirilääkäri 1786, samalla Hämeenlinnan lasaretin lääkäri 1787–94 ja Hämeenlinnan sotilassairaalan lääkäri 1789–94. Uudenmaan piirilääkäri 1794–1800, samalla sotilaslääkäri Viaporissa 1795–99. Asessori 1794. Turun akatemian lääketieteen demonstraattori ja lääketieteen apulainen 1800, kaunopuheisuuden ja runousopin professori 1805, ero täysinpalvelleena 1826. Akatemian rehtori 1815–16. Kanslianeuvos 1822. Sanomalehtimies. Painotarkastaja Turussa 1830. † Turussa (ruots. seurak.) 12.1.1836. Naimaton.

Yksityistod. saaja 28.5.1813: Gustaf Idestam 12621.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 204a; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 218'; HYK ms. AKA:26, Konsistorin pöytäkirjat 1783–1785 s. 73'; HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (1.3.1800), (26.2.1805), (30.6.1826); KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 244 (CXXIX). — J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria II:1 (1823) s. 80; J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria. Supplement (1835) s. 192; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 316; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1347 (Vallenius Taulu 10); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) passim; G. Johnsson, Suomen piirilääkärit 1749–1927. SSV 11 (1927) s. 15; A. Gräsbeck, S:t Johannes Logen S:t Augustins matrikel 1762–1808. SSV 35 (1951–54) #303; S. Högberg (utg.), Matrikel över ledamöter av Kungl. patriotiska sällskapet 1766–1815. Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 13 (1961) #787 (28.3.1795); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1405R, 1711R, 1863D, 4106–4155P; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5639; A. E. Rintala, Turun 1700-luvun kirurgit. Hippokrates 23 (2006) s. 28; Suomen kansallisbiografia 10 (2007) s. 282.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.12.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Fredrik Wallenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=9531>. Luettu 24.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wallenius, Johan Fridric Ab. p. 567 || Student 13.9.1777. Hans far prof. M. J. Wallenius p. 396. Född 14.8.1765. Stipendiat 1778–86. Respondens 5.6.1781 u. Joh. J. Haartman, 14.6.1782 pro gradu u. Hellenius. Magister 20.6.1782; jubelmagister 1832. Amanuens vid konsist. 12.4.1785. Medic. kand. & medic. licent. i Åbo 1785. Betyg 2.6 att på 3 månader till Sth för att öfva sig i prakt. medicin; 23.9.1786 med utm. meritfört. för att söka sig till prov. läkare i T:hus län. Utn. till tjensten 29.11. Tillika lasarettsmediker i T:hus län 1787. Fältmediker vid fältlasaretten i samma län 1790. Prom. medic. d:r i konsist. sessionssal, men utan offentl. högtidlighet 28.5.1790 (jfr artik. Stierwald p. 564 om dylik promotion). Prov. läkare i Nyl. län 1794 med tit. af assessor. Lemnade prakt. medicinen och blef sekreterare i finska hush. sällsk. 2.12.1799–1.5.1805. Botanices demonstrator och medic. adj. vid akad. 1800. På förslag till eloqv. professuren efter Porthan. Besvär deröfver förkastades och W. utnämdes 26.2.1805. Använd i flere akad. o. andra offentl. uppdrag. Kansliråd 1822. Afsked såsom emeritus från professuren 7.6.1826. Ledamot af sällsk. för utgifvande af handll. rör. Skandinaviens hist. samt af vitt. hist. o. antiqv. akad. Död 12.1.1836 i Åbo. Skrifter, äfven poesier, se Marklin; Elmgr. II, 30. 80; och flerstädes.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 244.

Tallenna tiedot muistiin