Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

17.9.1778 Gustaf Magnus Björkbom 9629. * Turussa (ruots. seurak.) 28.10.1762. Vht: Turun akatemian kamreeri Tomas Björkbom († 1789) ja hänen 2. puolisonsa Hedvig Magdalena Salonius. Ylioppilas Turussa 17.9.1778 [Björckbohm] Gustaf Magnus, Ab. _ 577. Tuomarintutkinto 12.12.1782. Turun hovioikeuden auskultantti 18.12.1782. Todistus registratuurassa 18.3.1800. — Turun hovioikeuden ylim. kanslisti 1783, varanotaari 1784. Turun ja Porin läänin varalääninsihteeri 1783–86. Turun akatemian ylemmän voutikunnan vt. vouti 1785, vakinainen 1786. Asui Hämeenkyrön Lehtiniemen (Löfnäs) tilalla. † Hämeenkyrössä 12.12.1820.

Pso: Anna Maria Tolpo († 1841).

Appi: Turun akatemian vouti, kamreeri Henrik Tolpo 7009 (yo 1744, † 1785).

Velipuoli: maanmittari Karl Niklas Björkbom 7754 (yo 1753, † 1809).

Poika: yliopiston vouti Karl Adolf Björkbom 12068 (yo 1806, † 1846).

Poika: Turun kämnerinoikeuden esimies, varatuomari Algot Magnus Björkbom 12812 (yo 1815, † 1834).

Vävy: varanotaari Gustaf Telenius 12042 (yo 1806, † 1856).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 23b; HYK ms. AKA:13, Konsistorin registratuura 1778–1782 s. 357' (16.12.1782, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 110' (22.11.1785, Constitutorial at förwalta Fogde Sysslan i Kongl. Academiens Öfre Fögderi under Tjenste- och Nådårstiden efter afl. Acad. Cammereraren och Befallningsmannen Hinric Tålpo), 210' (25.4.1786, Constitutorial att wara Academie Befallningsman i Kongl. Academiens Öfre Fögderi); HYK ms. AKA:17, Konsistorin registratuura 1799–1800 s. 356; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #264. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 247 (CXXX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 110 (CXXX).

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Magnus Björkbom. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=9629>. Luettu 30.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Björckbohm, Gustaf Magnus Ab. p. 577 || Student 17.9.1778 (enl. betyget). Föregåendes bror. Stipendiat 1779–83 afförd, emedan inskr. i hofr. Betyg 16.12.1782 till auskult. Vicelandssekreterare. Ansökte 24.2.1786 och konstituerades 25.4 till akademins befallningsman l. fogde efter Hans Tolpo (se prot. 31.8.1786). Nämd i prot. 8.12.1789 då anhåller att hofrättsrådet J. Brovallius blefve förordnad till förmyndare för hans omyndige bröder Joh. Vilh. (p. 722) och Abr. Is. Björkbom, – söner af framl. akad. befallningsman Th. B. (hvilken således egde åtm. 8 söner). Död 1820. Stundom nämd i Porthans bref till Calonius.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 247.

Björckbom, Gust. Magn... Död 1821?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 110.

Tallenna tiedot muistiin