Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

15.2.1780 Anders Fabian Orraeus, vuodesta 1810 Orrhielm 9718. * Porvoossa 2.12.1762. Vht: Porvoon lukion lehtori, FM Gustaf Orraeus 6559 (yo 1739, † 1782) ja Ulrika Helena Gudseus. Porvoon lukion oppilas 16.6.1773 – 26.1.1780. Ylioppilas Turussa 15.2.1780 [Orræus] Andr. Fabian, Tavast. _ 585. Respondentti 19.5.1784 pro exercitio (jur.), pr. Matias Calonius 7958. FK 4.6.1784. Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten registratuurassa 19.11.1784. Turun hovioikeuden auskultantti 24.11.1784. — Turun hovioikeuden varanotaari 1785. Turun akatemian konsistorin amanuenssi. Hovioikeuden kanslisti 1788. Porvoon pormestari 1792. Kymin laamannikunnan vt. laamanni 1795–1807. Suomalaisten isojakoasiain väliaikainen esittelijä korkeimmassa oikeudessa 1800 (ei astunut virkaan). Laamannin arvonimi 1806. Kenraalikuvernöörin kuvernementinsihteeri venäläisten valloittamassa osassa Suomea 18.1.1809. Talonpoiksissäädyn sihteeri Porvoon valtiopäivillä s.v. Aateloitu s.v. Hallituskonseljin oikeusosaston esittelijäsihteeri s.v. Vaasan läänin vt. maaherrana vuonna 1812. Hallituskonseljin (senaatin) prokuraattori 1816. Valtioneuvos s.v. † Turussa (ruots. seurak.) 2.12.1816. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 143b; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 269; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #280. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 255 (CXXXI); B. Åkerman, Bouppteckningar i Borgå stad 1740–1800. SSJ 10 (1934) #332; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #705. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 977 (Orraeus Taulu 7); A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 335; H. J. Boström, Suomen kaupunkien pormestarit 1800-luvulla. SSJ 1 (1922) s. 12; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 796; M. Mali, Korkein oikeus 1809–1959 (1959) s. 327; Y. Blomstedt, Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus icke inskrivna efter 1809 i finskt adligt, friherrligt eller grevligt stånd upphöjda ätterna. SSV 37 (1957–59) s. 84; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #757R; Släktbok, Ny följd III. SSLS 503 (utg. J. Pousar, 1982–2003) sp. 452 (Orre-Orraeus Tab. 12); Suomen kansallisbiografia 7 (2006) s. 373.

Doria respondentti

Päivitetty 1.11.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Fabian Orrhielm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=9718>. Luettu 13.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Orræus, Andr. Fabian Tavast. p. 585 || Student 15.2.1780. Hans far p. 375. Född 30.11.1762. Gymnasist i Borgå 1773. Respondens 19.5.1784 u. Calonius. Fil. kandidat 4.6.1784. Betyg 19.11.1784 till auskult. (24.11). Vicenotarie. K:i aman., aflönad med stipend. i högsta kl. 1787–89. Kanslist 1788. Borgm. i Borgå 1792, T. f. lagman i Kymmene lagsaga 1795, med tit. 1806. Af Sprengtporten 18.1.1809 antagen att bestrida guvernementssekr. göromålen i den af ryska trupperna eröfrade delen af Finland. Bondeståndets sekret. vid landtdagen i Borgå. Adlad s. å.: Orrhjelm. Referend. sekret. i regeringskonseljens justitie depart. s. å. Vicelandsh. i Vasa län 1812. Statsråd och prokurator i regeringskonseljen 1816. Död 2.12 s. å. i Åbo; slöt sjelf sin ätt.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 255.

Tallenna tiedot muistiin