Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1780 Nils Fredrik von Schoultz 9728. * Jönköpingissä 20.6.1767. Vht: Svartholman linnoituksen komendantti, everstiluutnantti Fredrik von Schoultz († 1803) ja Regina Kristina Kellander. Ylioppilas Turussa kl. 1780 Schoultz von, Nicol. Fridric. _ 588. Pohjalaisen osakunnan jäsen 14.2.1781 [1781] D. XIV Febr. Nils Fredric von Schoultz. Nat. die XVII Jan: 1767. | R. Dicasterio Wasensi adscriptus 178‹–›. Ord. Cancellista vid Armeens Fält-Cancellie, i Helsingfors, 178‹–›. | Häradshöfding i Rautalambi 179‹–›. Karakteriserad Lagman 1‹–› v. Landshöfding i Vasa 1808, straxt efter i Uleåborg; följde med armeen öfver till Sverge. Fader till den namnkunniga sångerskan Fröken Johanna v. Schoultz. Tuomarintutkinto 2.6.1784. Vaasan hovioikeuden auskultantti 11.12.1784. — Turun hovioikeuden kanslisti 1785. Viaporin sotakanslian kanslisti 1786. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin sotatuomari 1787 (1790?). Hovioikeudenasessorin arvonimi 1792. Rautalammin tuomiokunnan tuomari 1799–1808. Laamannin arvonimi 1800. Vaasan läänin varamaaherrana 1808, pakeni Ruotsiin s.v. Yleisten asioiden valmistelukunnan jäsen Tukholmassa 1813. † Tukholmassa (suom. seurak.) 15.1.1816.

Pso: 1800 Johanna Henrika Gripenberg († 1841).

Lanko: koulumies, luutnantti Odert Henrik Gripenberg 11623 (yo 1802, † 1848).

Vävy: maanmittausinsinööri Felix Emil Vilhelm Brand 14977 (yo 1832, † 1881).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 172a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1290; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 255 (15.10.1784, Todistus Vaasan hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten, student den 1. April ‹!› 1780). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 255 (CXXXI), 264 (CXXXII); S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1290. — H. J. Boström, Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän... 1776–1914 (1915) s. 302; H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #33; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 795; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 263 (von Schoultz Tab. 1); H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 91.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Fredrik von Schoultz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=9728>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Schoultz, von, Nic. Fr. – Ob. 1290, se p. 588.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 264.

Schoultz, von, Nicol. Fridric. p. 588 || [Ob. 1290: 14.2.1781]. Son af löjtn. sist öfverstelöjtn. Fr. von Schoultz († 1803, se Wasastjerna II, 420)? Född 20.6.1767 (i Helsingfors? men huru då Ostrob?). Orerade i akad. 31.10.1782 med anl. af enkedr. Lovisa Ulrikas död. Auskult. Kanslist. Auditör vid T:hus regem. 1787. Assessors tit. 1792. Häradsh. i Rautalampi domsaga 1799. Kallad till ledamot af musik. akad. i Sth s. å. Lagmans tit. 1800. Under kriget landsh. i Vasa län. Afgaf en relat. öfver Casa stads plundring, hvarför fienden satte pris på hans hufvud. Flydde till Sverige. Ledamot af rikets allm. beredning 1813. Död 15.1.1816. Sångerskans far. Af honom verser i Å. T. 1782 n:o 25, 1793 n:o 45, 1794 n:o 13.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 255.

Tallenna tiedot muistiin