Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

2.10.1781 Zachris Cygnaeus nuorempi 9885. * Loviisassa 23.10.1763. Vht: Porvoon piispa, FM ja TT Zachris Cygnaeus 7772 (yo 1754, † 1809) ja hänen 1. puolisonsa Helena Dorotea Willström. Porvoon lukion oppilas 25.2.1778 – 1781. Ylioppilas Turussa 2.10.1781 Cygnæus, Zacharias. Wib. _ 603. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1781. Octob. 2. Zacharias Cygnæus. n. 1763. Respondentti 8.5.1784 pro exercitio, pr. Johan Poppius 9391. FK 3.6.1784. Respondentti 22.6.1784 pro gradu, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 9.7.1784 student den 29. Septembr. 1781. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 23.9.1784. FM 22.6.1786. TT 15.6.1818 (nim. 20.7.1817). — Loviisan kirkkoherran (isänsä) apulainen 1784. Flemingin (Stackelbergin) rykmentin pataljoonansaarnaaja 1786, rykmentinpastori 1789. Hämeenlinnan kirkkoherra 1793, samalla linnan- ja tykistövaruskunnan saarnaaja siellä 1795 sekä hospitaalin- ja lasaretinsaarnaaja 1796 sekä palkkapitäjänsä Vanajan kirkkoherra 1804. Rovasti 1801. Vt. lääninrovasti 1805, vakinainen 1807. Hollolan kirkkoherra 1811. Porvoon hiippakunnan piispa 1819. Pietarin luterilaisen hiippakunnan piispa ja Venäjän pääkonsistorin esimies siellä 1820. † Pietarissa (ruots. seurak.) 2.6.1830.

Pso: 1:o 1794 Mariana Matilda Martins tämän 2. avioliitossa (avioero 1795, † 1815); 2:o 1800 Margareta Karolina Aejmelaeus († 1847).

Appi: Vanhan Suomen laamanni, kollegiasessori, FM Matias Martinius, v:sta 1743 Martins 5429 (yo 1724, † 1761).

Appi: kihlakunnantuomari Anders Aejmelaeus 6878 (yo 1742, † 1796).

Poika: professori, valtioneuvos, HFT Fredrik Cygnaeus 13858 (yo 1823, † 1881).

Poika: yleisen revisio-oikeuden ylikomissaari Anders Reinhold Cygnaeus 14920 (yo 1832, † 1889).

Poika: varapastori, FM August Cygnaeus 15450 (yo 1836, † 1886).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 46a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1036; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 225. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 268 (CXXXIII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #772; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 150. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 333; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 72, 217; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 358 (Cygnaeus Taulu 4); O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #657; Uusi sukukirja III. SSJ 20 (toim. G. Soininen et al., 1952–70) s. 97 (Cygnaeus Taulu 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3020R, 3074R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Hämeenlinna; H. Hirn, Från Lantingshausen till Jägerhorn. Ett värvat regemente i Finland 1751–1808. SSLS 441 (1970) s. 266; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 160; I. Mäkinen, "Nödvändighet af LainaKirjasto": Modernin lukuhalun tulo Suomeen ja lukemisen instituutiot. SKST 668 (1997) s. 210; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) s. 58.

Päivitetty 30.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Zachris Cygnaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=9885>. Luettu 13.8.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Cygnæus, Zacharias Vib. p. 603 || Vib. 1036: 2.10.1781 [29.9]. Hans far (bisk.) p. 441. Född 23.9.1763 i Lovisa. Gymnasist i Borgå 1778. Respondens 8.5.1784 u. Joh. Poppius, 22.6.1784 (med ded. till sin far) pro gradu u. Porthan. Magister 22.6.1786. Betyg 9.7.1784 till pvg. Bataljonspred. vid Flemingska, sedermera Stackelbergska reg. 1786; pastor der 1789. Bevistade kriget 1788–90. Kh i T:hus 1793. Tillika prest vid artill. garnisonen 1795 samt vid hospitalet o. lasarettet 1796. Kh i Vånå 1804 med bibeh. af T:hus pastorat. Kh i Hollola af Borgå stift 1831. Kontraktsprost. Teol. d:r 1817. Biskop i Borgå 1819, vid luth. församlingarna i Petersburgska distr. 1820. President i riksgeneralkonsistoriet i Petersb. Död 14.6.1830 i slag.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 268.

Tallenna tiedot muistiin