Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Lisämerkintä

Rehtorikausi 1814–15. Merkintä Boreaalisen osakunnan matrikkelissa Rectore Magnifico primum, Nobilissimo et Experientissimo D:no Chirurgiae et Artis Obstetricae professore, Med. Doctore Josepho Pippingsköld. Merkintä Boreaalisen osakunnan matrikkelissa Post obitum Domini Rectoris Magnifici Josephi Pippingsköld, qui inopinatus et lugubris contigit d. XXVI Febr. A:o MDCCCXV, Magistratum Academicum gerente Max. Rev. et Celeberr. D:o ProRectore Gust. Gabr. Hällström, Phys. Prof. P. O., Eqv. Imp. Ord. de S. Wolodim. in IV:a Cl.

Rehtori 1814/15: Josef Pippingsköld 9427.

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr.; HYK ms. AKA:34, Konsistorin pöytäkirjat 1814–1815 s. 1'–358', 259–419 (21.6.1814). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 540 (CLXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 134 (CLXVI).

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: . Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U10165>. Luettu 5.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

CLXVI. Rectore Joh. Pippingsköld 1814. Studiosi inscripti 99. Pagg. 1047–1066*). Ab. 70–78; Bor. 945–952; Ob. 1847–1859; Sat. 1462–1477; Svg. II, 153; Tav. 143–155; Vib. 1570–1603. — *) Akademins gamla Album slutade, såsom fullskrifvet, urspungligen med Hällströms rektorat och p. 1046 (rätteligen 1045, ty den följande var tom). Men härtill fogades enl. konsist. beslut af 14.11.1817 (se Prooem. p. XLIX) ett antal blad att upptaga, under fortlöpande paginering, inskrifningarna jemväl från de närmast följande, eller Pippingskölds, Wallenii, Snellmans och början af Myreens rektorat, — näml. ända till 30.10.1817, det nya akademihusets invigningsdag, hvarefter det nya Album borde användas. Huru långt pagineringen sträckte sig kan, sedan det gamla Album förlorats, icke anges, alldenstund från Snellmans rektorat blott tvänne namn — J. Stenius p. 1086 och C. W. Sirén p. 1087 —, samt för Myreens intet enda inregistrerats i Index. Endast totalsumman meddelas i Index åtföljande tabellen (jfr Prooem. p. IX). Man har från andra håll uppletat de skilda namnen.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 540.

Pippingsköld, Joh. läs Jos. (Rektor).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 134.

Tallenna tiedot muistiin