Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Lisämerkintä

Merkintä Uusmaalaisen osakunnan matrikkelissa Sedan Nyländska Nationens äldre Matrikel uppbrunnit vid den år 1827 i September månad Åbo Stad öfvergångna svåra brand, har förestående Matrikel, hvad åren 1817–1827 beträffar blifvit utdragen ifrån Kejs. Universitetets nyare Matrikel, som ensam blifvit räddad undan lågorne. Deraf deraf hafva dock åtskilliga misstag uppkommit. Sålunda har Carl Rob. Agricola, som är antecknad å pag. 15 ‹#47a›, aldrig varit Nyländning utan Tavastens; flere hafva också aldrig blifvit verkligen intagna i Afdelningens gemenskap, och således icke varit dess medlemmar. Efter afdrag af nyssnämnde Agricola, utgör hela summan af de hittils ‹5.10.1840› i denna Matrikel inskrifne 371; dock torde, för likformighetens skull hit ännu böra räknas följande i Universitetets Matrikel, såsom Nylandi, upptagne:

Carl Fredr. Durckman, ‹#244a› född i Lovisa d. 11 Sept. 1808; inskr. den 5 Maji 1831;

Carl Fredr. Löfman, ‹#323a› född i Esbo d. ‹–›; inskr. såsom Student d. 27 Febr. 1836, och

Sam. Gust. Wolmar Barck, ‹#334a› fr. Lovisa, född i Nystad d. 11 Febr. 1819; inskr. d. 8 Junii, 1837.

‹Lyijykynämerkintä: A. T. Synnerberg p. 84, #312a.›

Till följe deraf utgör hela antalet af de sedan October månad år 1817, såsom Nylandi i K. Universitetets Matrikel inskrifne, och äfven i denna Afdelningens Matrikel upptagne Studenrande: 374.

Viittauksia: HYK ms., Uusm. osak. matr.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: . Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U10225>. Luettu 28.5.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin