Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Tartossa 6.2.1641 Olof Student (sukunimi mainitaan 1650-luvulta) Olaus Canuti, Tavastensis U108. Kotoisin Hämeestä. Depositio 5.2.1641. Ylioppilas Tartossa 6.2.1641. — Asui Lappeenrannassa. Otettu kaupunkikaartin katselmuskirjuriksi 1663.

Pso: Anna Jöransdotter.

Viittauksia: KA mf. ES 1782 (ee 3) Hollolan ja Tennilän käräjät 27.11.1637 f. 155v (Kåm för rätta Rydttmästarens E: och W: Steen Ifwarsons Barnens Præceptor benemdtt Olaus Chanuti och gaff tillkenna opå hans wägne ...); KA mf. ES 1533 (y 1) Lappeenrannan RO 23.3.1653 (Oluff Knutzson), 6.5.1657 (gaff Stadztienaren, Månss Hajain klageligen tillkenna, huru som han war sändt adt tillseija Oluff Knutzson han skulle Medh sin hest framföra Sandh Nedh Under backen från Almenna Gatha Rödningh, då hafuer Oluff Knutzson aff ijffrigh Modh fattad till edt stöör och håtadt Stadztienaren öfwer Hwfudh och skeldt honom seijandes, Kom Nu Skelm och tagh hest ifrån migh ... haf:r förbe:te Oluff Knudtssons hwstro fäldt Ohäfflig Ordh emoth Stadztienaren, Huilcket skam är satte på Papper Mykit mindre seija för Ehrligt folck, Tillsporandess hwarföre Oluff Knutzson icke ähr Lydigh till det som Andre Inwånarer j Stadhen Måsth göra, Swarade: sigh icke förmå Uthstå emädan han hafuer Warit een Student), 14.11.1659 (Ransakningh om Någre Squallderskers thaall emoth Lagläsarens Wel:t Peer Jönssons (vertaa 2138) hwstro, hustro Elisabeth Nöthebom ... Oluf Knutzsons hwstro Anna Jöransdott:r Swarande. Jatkuu 20.11.1659 Oluff Studentz hwstro), 21.10.1662 (framhades een löss kona benembdh Annika Jöransdotter Barnfödd i Reffuell, som medh Leutnambten Christoffer Hindrichssonn i Lönskelegu warit hafuer, och rådt henne medh Barn her i Staden vti sitt herberge hoss Oluff Student. ... Beropandes på sin Wärdinnas Oluff Studentz hustrus Witne), 6.5.1663 (Oluff Knutzson bleff antagen för en Munsterskrifuare). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #413. — A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 67.

Päivitetty 10.10.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Student. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U108>. Luettu 2.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin