Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(ei ole tiettävästi ylioppilas) Erik Åman Ericus U1134. Syntyperä ei ole tiedossa. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 14.8.1698. — Apulaispappi Marttilassa 1698.

/ Eräs Erik Åhman oli Viipurin tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen 1699–1702, tuskin tämä. /

Viittauksia: KA mf. ES 1839 (jj 25) Viipurin pitäjän ylim. käräjät 5.–6.4.1687 s. 33 (Oppå Öfwerst Leutn:s Sahl: Welb: Otto Herman Adamkovitz Enckiefruus, Welb: Fru Eleonora Von Rodenburgz wegnar ... kärde för detta Tullnären Johan Nillsson Brandt, till Majoren Manhafftigh Pehr Kylander, angående åtherstående arrende af Yxpä Ladugård); KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 26.–29.3.1688 s. 40 (Angående den Löhn Mag: Thauvonius 1758 för Frw Öfwerst Leut:skans Sons informerande fordrar), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 11.–16.11.1689 s. 73–90; KA mf. ES 1842 (jj 40) Viipurin pitäjän käräjät 18.–19.1.1701 s. 18 (Förekom Cappellanen widh Wijborgz Stadz Doomkyrkia Wördige och Wählärde H:r Erich Ohman och genom en skriffteligh inlaga anhölt dhet måtte ad acta föras att han uppå samptel: sine Medarfwingars wägnar söker att giöra klander uppå dhet kiöp som Lagman Wählborne H:r Clas Gröönhagen ingådt medh Kongl: Maij:tz Stenders Bancho, om Yxpä Gårdh här i Wijborgz Sochn). — O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 196 (12.10.1699, Capelanen H:r Erick Åhmans hustru begr. i kiörkian); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 143 #193. — G. Lagus, Ur Wiborgs historia II:1 (1895) s. 79 (Erik Åhman. Hade förut tjenat vid tyska lifregementet, var kaplan vid domkyrkan 1699–1702, hvarefter han återreste till Sverige, enär han "för finska församlingens skull ej kunde få befordran". Hade här i sitt 2:dra äktenskap gift sig med Anna Magdalena Adamkovits af en polsk familj, som redan på 1660-talet bodde på Yxpää).

Päivitetty 25.10.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Åman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U1134>. Luettu 31.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin