Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Tartossa 26.1.1644 Johan Aridlander Johannes Henrici, Ingermannus U134. Kotoisin Pähkinälinnasta, suku on ehkä lähtöisin Länsi-Götanmaalta. Depositio 24.1.1644. Ylioppilas Tartossa 26.1.1644. Oraatio Tartossa 19.11.1645. — Toksovan kappalainen Inkerissä 1648, kirkkoherra (1661). † luultavasti Toksovassa 1665.

Pso: ~1650 Karin Fransdotter (elossa 1693).

Vävy(?): Lempaalan kirkkoherra Sigfrid Kostianus U292 († 1686).

Viittauksia: KA mf. ES 1837 (jj 18) Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.–31.7.1673 s. 31 (Då framträdde förrige Pastoris i Nykyrke S:n (katso U467) hustru, Carin Frantz dotter, och klagade at Pål Thomsson Käki haf:r nu i denne Sommar bedragit hennes Sohn Abraham Johansson i ett Häste kiöp); KA mf. ES 1877 (kkk 1) Kuivaisin ja Korpiselän käräjät 1.–2.10.1684 f. 81 (Fougdeskrifwaren Hindrich Aridlander); KA mf. ES 1878 (kkk 4) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 23.–27.3.1688 f. 48 (För detta Amptman hoos Arrendat: wehl:t H: Otto Soldan Johan Aridlander), 50v (opbördz Skrifware Hindrich Aridlander); KA mf. ES 1878 (kkk 5) Inkeren, Venjoen, Liissilän, Lopen ja Järvisaaren käräjät 25.2.–1.3.1690 s. 11 (Peter Anderson Rätto såsom Abraham Aridlanders Successor Matrimonij ifrån Nyen, fordrar på sin Hustrus weg:r aff Bonden Oloff Harsia 12 d:r 3 ö: k:m:t); KA mf. ES 1878 (kkk 6) Lopen, Järvisaaren, Liissilän, Venjoen ja Inkeren käräjät 1.–5.9.1691 s. 173 (Ränttmestaren Wälb:de Christopher Bure Läth genom sin Amptman Johan Aridlander anklaga dess förra Rihepapp Sigfredh Ahwonen), 187; KA mf. ES 1879 (kkk 9) Inkeren, Venjoen, Liissilän, Lopen ja Järvisaaren käräjät 1.–7.3.1694 s. 43 (Rentmestaren Welb:de Christopher Bure ... dess för detta warande Amptman Johan Aridtlander); KA mf. ES 1879 (kkk 10) Tuutarin käräjät 28.1.–1.2.1695 s. 52, 59 (Ryttaren Mårten Harder och dess hustru kommo åter nu Personel: tillstedes, klagandes att för detta Förwaltaren Johan Aridlander och dess hustru Ingri Jonas dotter, i höstas öfwerfallit dem medh skieldz ordh, så och att ...); KA mf. ES 1880 (kkk 15) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin Tuutarin käräjät 6.–17.2.1699 s. 226 (Länsman Jacob Aridlander), Tuutarin käräjät 13.–25.9.1699 s. 599 (Brofogdens Johan Aridlanders hustru af Capurien Ingrid Johansd:r kiärde till Ryttarens Mårten Harders hustru Anna Catarina Bengtzdotter, angående een Silf:r skedh), Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 30.9.–17.10.1699 s. 724; KA mf. ES 1811 (hh 13) Kaprion, Unaditsan ja Moloskovitsan käräjät 7.–12.2.1696 s. 89 (Amptman på Jesterbina Johan Aritlander, som till Tinget låtit stemma Ryttarens Jochim Zittingz Hustru, såssom och Hennes Broder Ryttaren Fridrich Schmidt). — H. Sallander, Västgötska studenter vid universitetet i Dorpat under 1600-talet. Västgötalitteratur (1981:1/2) s. 24; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #549. — J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 264; K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #45; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 54; M. Sainio, Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656 (1978) s. 101; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #22; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #328, 1025.

Päivitetty 21.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Aridlander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U134>. Luettu 29.9.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin