Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 11.1647 Florens Ahlholm Florentinus Henrici, Ostrobotniensis U157. Vht: Pyhäjoen kirkkoherra Henrik (Henricus Johannis, † 1650) ja Anna Claesdotter Groth. Ylioppilas Uppsalassa 11.1647 Florentinum Henrici Bothniensem. — Pyhäjoen nimismies (1661). † 1675.

Pso: Margareta Mattsdotter († 1676).

Veli: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Claes Ahlholm 301 (yo 1642/43, † 1674).

Sukulainen(?): Hiitolan kappalainen Jakob Ågren 8426 (yo 1763, † 1795).

Viittauksia: KA mf. ES 2029 (rr 7) Pyhäjoen käräjät 26.3.1652 f. 461v (Sal:gh Her Hindrickz Kyrkioherdens Enkia H: Anna Claasdåtter ... Hennes Söner Her Gabriel och Florentz Hindrikz Söner); KA mf. ES 2030 (rr 10) Kälviän käräjät 23.1.1658 f. 366, Pyhäjoen käräjät 29.7.1658 f. 465v (Förreträdde Florentz Hindrichzsson föredragandes Rätten, att alldenstundh wår herre för någon tidh sedhan haf:r tecktz hädan fodra dess framledne Swährmodher. Hans Swärfadher Matz Larsson nu ligger på sin Sotsängh, och innom kårt kann hinna till sitt före satta måhll, och en stoor giäldh är på Hemmanedt, Altsså war han begiärtte, det Hemmanedt, medh Huuss och Jordh, sampt medh huadh som uthj förrådh af Löössorerne kunde finnas måtte bliffwa upwärderat); KA mf. ES 2031 (rr 11) Pyhäjoen käräjät 4.–5.2.1661 f. 69v (des giälldz afbetallning dhe 77 D:r som hon [Frw Beata Stålarm] på sin Sahl: mans wägna af framledne H:r Hinricj Johannjs arfwingar hade att fordra begiärandes att arfwingarne wille honom bem:te 77 D:r betala; Florentz Hinderson framledne H: Hindrichz Sonn förmente Obligationen allreeda wara betaldt), Pyhäjoen käräjät 1.7.1661 f. 93 (Närwarande Cronones Läntzman Flårentz Hindersson), Pyhäjoen käräjät 1.2.1664 f. 505v, Pyhäjoen käräjät 20.–21.7.1664 f. 544; KA mf. ES 2032 (rr 12) Pyhäjoen käräjät 17.–18.2.1670 f. 394 (Ländzman Florens Ahlholm); KA mf. ES 2033 (rr 13) Pyhäjoen käräjät 13.–15.7.1674 f. 776 (Ländzman Florens Alhollm Fordrade af Lars Näfwalainen Trettijo een dal:r 20 ö: Km:t, som Lars blifwit skylldigh till Florens [Sal:] Swärfadher Matz Larsson för den tijdh han war Lendzman här i Sochnen, och Lars skall hafft beställa medh opbörden), 776v (Cronones Lendzman Florens Alhollm beswärade sigh öfwer broofogden Erich Andersson Corre, som skall han nästleden höst kallat Alholls Hustro Margeta Matzd:r een Hynda); KA mf. ES 2033 (rr 14) Pyhäjoen käräjät 22.–24.9.1675 f. 234, 239 (Sahl: Lenssmans Florentz Ahlholms Effterlåtne Eensöriande änckia Gudhfruchtige Margareta Matz dotter gaf klageligen tillkenna, huruledes hennes Sal: Man j sijn Lijfztijdh är blefwen stoorligen geldbunden); KA mf. ES 2033 (rr 15) Pyhäjoen käräjät 7.–9.3.1678 f. 115v; KA mf. ES 2034 (rr 16) Pyhäjoen käräjät 4.–6.3.1679 f. 75; KA mf. ES 2035 (rr 21) Pyhäjoen käräjät 21.–22.1.1684 s. 63 (Carins Mans Jacob Jönssons qvittans, af Dato d: 11 Januarij 1675, der under Sahl: Lendzman Florens Aalholm, Sahl: H:r Henrich Hourenius och Sahl: Sochneskrifwaren Jacob Jurvelius attesterat hafwa). — E. Modin och E. N. Söderberg, Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595–1889 (1889–90) s. 95 (Västerbottniska nationen); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet III (1898) s. 483; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 117. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 804 (Lithovius Taulu 8); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5994.

Päivitetty 27.6.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Florens Ahlholm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U157>. Luettu 30.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin