Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Tartossa 13.7.1653 Nils Aspegren Nicolaus Erici, Viburgensis U226. Vht: viipurilainen maanmittari Erik Nilsson Aspegren († 1672) ja Anna Margareta von Konow. Depositio 13.7.1653. Ylioppilas Tartossa 13.7.1653. — Lääninkirjanpitäjän kirjuri (1665). Tullikamreeri (1696).

Sisarenpoika: Puumalan kappalainen Måns Hielman 4201 (yo 1696, † 1708).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 2.11.1672 f. 378 (Till Cammaren för Ingenieurens Erich Nilsson Aspegreens Änkia [hustru Anna Konow]), 18.6.1673 f. 110 (Till Cammaren för Ingenieuren Aspegren änkia), 26.11.1684 f. 751 (Till Statz Contoiret för Ingenieuren Aspegreens Enkia på 8 T:r Spanm. åhrl.), 28.8.1696 f. 458 (Till Cammar Revisionen ang:de Cammerern Aspegreen och Inspectoren Schmit ... Wij see af Eder underdånige skrifwelse dat. d. 26 hujus hurusom Cammereren wid lilla Tul Contoiret Nils Aspegreen d. 2 Aug. 1690 har dragit en Assignation på Inspectoren wid lilla Tullen i Wijborg Hindrick Schmit, bestående af 749 d. 10 öre S:mt, hwilken denne senare, som Rådman Tesslefs quittence utwijser, af egne medell hafwer betalt; Men ...); KA mf. ES 1814 (ii 1) Vehkalahden ja Valkealan käräjät 22.–23.9.1664 f. 458 (hwilcka tillijka medh Landtmätaren Erich Nilsson Aspegreen i förleden Sommars hafwa warit opå een Laglig Ransakning och Syn emellan Hirfwelä, Seppälä och Lijkala på den ena sijdhan och Enäjärfwj på den andra, angående deras Ägors Skildnadh); KA mf. ES 1833 (jj 5) Viipurin pitäjän käräjät 22.–23.11.1647 f. 61v (effterskrifne Ehrlighe Männ som äro ... Ingeniören wäl:tt Erich Nihlsson); KA mf. ES 1834 (jj 6) Tutkinta 11.6.1650 f. 87 (Landtmätaren wäl:tt Erich Nihlsson Aspegren), Viipurin pitäjän käräjät 7.–8.6.1653 f. 374v (Alldenstundh Landtmätaren Erich Nielsson högeligen, sigh beswärer öfwer sin granne Simon i Leppälä), Äyräpään kihlakunnan käräjät 18.–20.4.1653 f. 436v; KA mf. ES 1834 (jj 7) Viipurin pitäjän käräjät 8.–9.12.1658 f. 464v; KA mf. ES 1835 (jj 12) Ruokolahden käräjät 3.–4.2.1665 s. 10 (twenne Landzbookhållarens Zacharias Rechardz Skrifware Nils Aspegreen och Erich Skruff); KA mf. ES 1836 (jj 14) Jääsken käräjät 18.–20.3.1667 s. 45 (Landbookhållaren Wälbetrodd Hindrich Forsman Lätt genom sin Uthskickade Wäl:t Nils Aspegreen anhålla om en Laga Ransakning). — O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 164 (25.2.1672, Landtmätaren Erich Nielsson Aspegren, begr. i Sijkaniemi kyrckia), 182 (19.11.1693, Landtm. Erich Aspegreens Enkias begrafning); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #947. — A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 28.

Päivitetty 12.5.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Aspegren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U226>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin