Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Tartossa 23.6.1663 Reinhold Gropmannus, myöhemmin Gropman Reginaldus Johannis, Nylandus U305. Vht: porvoolainen porvari ja nimismies Johan Simonsson Gropman ja Anna Pamp. Depositio 17.6.1663. Ylioppilas Tartossa (Tallinnassa) 23.6.1663. — Porvoon kaupunginkirjuri 1675, porvari (1678). Valtiopäivämies 1678.

Viittauksia: KA mf. ES 1784 (ee 10) Sysmän käräjät 14.–16.10.1671 s. 168 (Organistens ifrån Borgo Stadh Bengt Haraldsons Fullmehtige Reinholt Gropman), 171; KA mf. ES 1785 (ee 10) Hollolan ja Tennilän käräjät 1.–2.3.1675 s. 43 (fordom Rådmans i Borgo wäll:tt Eenwald Larsons Fullmechtige förståndig Reinholdt Groopman); KA mf. ES 1721 (bb 9) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.–9.2.1672 s. 2 (hoos een Borgare her i Borgo Stadh Johan Simonson Gropman), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 20.–21.11.1674 s. 91 (Läntzman Johan Simonson Gropman); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 7.5.1666 (Stadzens Ålderman Hans Simonson Groopman), Porvoon RO 15.3.1669 (Johan Simonson Gropman, af fordom borgarens i Stokholm Sal: Erich Erichsons änkia hustru Walborgh Matzdotter Fulmechtigat), Porvoon RO 13.9.1673 (Fordom Borgmästarens i Helsingfors Sal: Michel Zachrissons 214 änkias hust: Christina Wärler von Alstädts Fulmechtige Reinholt Gropman), Porvoon RO 19.1.1674 (Förekom Reinholt Gropman Fulmechtigat af Otto Kröger i Räfwel), Porvoon RO 6.4.1674 (Länssman Johan Simonson Gropman); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 15.3.1675 (Läntzman Johan Simonson Groopman Angaf klageligen det hans Son Reinholt Gropman, skall med olijdelige ord öf:r fahrit hans Stiufdåtter Brijtha Michkels dåtter uthi hans huus. Där emoth Reinholdt insände sin Excusation skrifftl: att han för Tingzreesan till Hellsing nu icke kan Comparera, begiärandes Dilation till sin åtherkompst, dät och där wed beroor), Porvoon RO 20.12.1675 (Reinholdt Gropman Not: Borgoensis), Porvoon RO 1.9.1684 (Wijdare insinuerade Petrus Plagman 3215 sin Prætension medh Landzhöfdingens Höghwälb:e H: Axel Rosenhanes Resolution af d: 16 Julij 1684 att forderligst skall liqvideras emellan Sahl: Borgmestarens Plagmans och Gropmans Erfwingar), Porvoon RO 6.3.1693 (Då Leth Tullskrifwaren Erich Swanteson första resan Opbiuda Bilthuggarens Hans Rosensteens andehl, uthi Sahl: Johan Simonson Groopmans Gård). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1104. — A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 43.

Päivitetty 13.4.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Reinhold Gropman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U305>. Luettu 4.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin