Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 8.10.1679 Gabriel Rothenius, myöhemmin Sundroth Gabriel Gustavi, Ostrobotniensis U391. Kastettu Kokkolassa 13.11.1660. Vht: Kokkolan postimestari, lainlukija Gustaf Rothenius 692 (yo (1649), † 1677) ja hänen 1. puolisonsa Barbro Gammal. Ylioppilas Uppsalassa 8.10.1679 Gabriel Gus. Rothenius Ostrobotn. — Kersantti Turun läänin jalkaväkirykmentissä, vänrikki 1694. Luutnantti Porin läänin jalkaväkirykmentissä 1700. † kaatui Viipurissa 20.2.1704.

Pso: 1:o Anna Katarina Brisnitzki tämän 2. avioliitossa; 2:o Anna Elisabet Lampelius († 1753).

Lanko(?): Narvan kappalainen Jonas Alaudinus 3070 (yo 1683).

Viittauksia: KA mf. ES 1811 (hh 14) Kupanitsan käräjät 3.–6.2.1697 s. 157 (låtit afhämpta samma Pistohlar ifrån Pistohlmakaren i Narven, som Christophers (katso U133) Swåger Sundh Rootz till honom skrefne breef gifwer wedh handen); KA mf. ES 1792 (ff c) Ylim. käräjät Kapriossa 26.3.1685 f. 60v (Å H:r Häredzhöfdingh Krebss (katso 3817) wägnar war hans Studiosus Mons: Gabriel Rothenius tillstädes). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 184 (XL); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 261; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 207 (26.2.1704, Sahl. Lieutenant Sundrotz begr.); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 251; Akademiska konsistoriets protokoll XIV 1680–1681 (Uppsala 1974) s. 172 (6.11.1680, Några studenter angofwes af wachtmästaren för ropande 1. Petrus Enander, 2. Johannes Lavelius, 3. Gabriel Rotinius. Refererade om dem som föllier ...), 340 (18.5.1681, Studiosus Gabriel Rotenius Ost-Bothniensis klagade på Gideon och Raphael Stökman, Aron Kling, att de om lögerdagz affton öfwerfallit honom med onda ordh och medh wärjor); Akademiska konsistoriets protokoll XV 1682 (Uppsala 1975) s. 32, 41 (22.2.1682, Rector beswärade sig at Rotenius Finno har warit stadigt här i staden sedan jul, men aldrig blifwit hemma träffader af Cursore, emädan han är 2. eller 3. dagar i sönder ute och dricker). — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 682; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8860.

Päivitetty 26.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Sundroth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U391>. Luettu 28.1.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ratkerus[?], Gabr. Ostrob. – Student i Upsala 8.10.1679; ock i Åbo? Månne för Rothenius, Gabr. Gustavi (hvars far i IX), född på 1650-talet, sist kapten?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 184.

Tallenna tiedot muistiin