Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 28.1.1680 Samuel Elimeus Samuel, Viburgensis U393. Kotoisin Viipurin hiippakunnasta. Ylioppilas Uppsalassa 28.1.1680 Samuel Elimeus Viburgensis.

Sukulainen(?): Koprinan kirkkoherra Gabriel Elimaeus U588 († 1719).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 19.12.1642 f. 598 (Confirmation för her Samuel Elimæo på Kymmingegårdz pastorat [Kymin kirkkoherra Samuel Thomæ Elimaeus, † ~1674]); KA mf. ES 1814 (ii 4) Lappeen ja Joutsenon käräjät 22.–25.2.1684 f. 333 (Dömmes Johan Erichsson att betahla till Prædicanten wäll:de H:r Henricum Elimæum [Kuolemajärven kappalainen 1697–1728 Henrik Elimaeus] 8 D:r 4 ö: K:m:t som han af missförstånd på förre Cappellanens sahl: H:r Michaelis [Joutsenon kappalainen Michael Erici Agander, † 1682] Enckias weg:r opburit ... som doch H: Hendrich effter Pastoris tillåtelse hade bort tillkomma. Vertaa 13.–16.10.1683 f. 285v Såssom Capellanens Sahl: Wäll:de H:r Erich Martini [Joutsenon kappalainen Ericus Martini, † 1670] änckia dygdesamme hustru Ebba Erichsdotter är sinnadt at afwittra sine barn för dehras Fädernes arf, begärandes der till någre af Rettens medel som dhem emellan jemkar ... effter Presterskapets privilegier för deeles dhet öfrige i tuu, huar af änckian behåller den ene hälfften för sin gifftorättigheet den andra hälfften skifftes emellan barnen, 4 söner som än lefwa, och eens sons, Sahl: H:r Michaëlss [Joutsenon kappalainen Michael Erici] som dödh är, barn sampt twenne döttrar, att dhe bekomma lijka deel syster som broder); KA mf. ES 1815 (ii 5) Lappeen ja Joutsenon käräjät 3.–4.7.1685 s. 72 (Såsom den Häst Wällärdhe H: Henricus Elimæus åhr 1678 om Hösten gifwit Jören Sårwarin att för födhan bruka, ähr sedan om Sommaren effter aff biörn ihiähl slagen, Altså kan Jören inttet påbördas till något i så måtto swara. Cum nemo Casus Foetuitos tenetur præstare); KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 26.–29.3.1688 s. 13 (Emedan Cappellanen H:r Hindrick Elimæus, icke kan neeka, sin nu warande hustrus förre Man, Sal: H:r Mickel Agander, hafwa tagit af Lissbeta Hind:s dotter ifrån Lappwessi Häradh, 4 dhl:r Kopp:r Mynt till lähns), 13, Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 25.–28.2.1689 s. 39, 46 (Alldhenstundh Cappellanen wedh Kuolemajerfwj H:r Hindrick Elimæus, har i förleden Winter på des Optagne Dragoun Hemman i Pinnoniemj, mist dess nya rija full medh Otröskiadt Korn, sampt ett Agna huus medh dher i warande Agnar, Och någre andre saaker ... tillsades honom i Brandstudh 4 öre Kopp:r M:t Af hwart hem:n i Wijborgz S:n); KA mf. ES 1840 (jj 29) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 18.–23.5.1696 s. 76 (Stegh fram för sittiande Rätt Capellanen wedh Kuolemajerfwi H:r Hindr: Elimæus, af säijandes han sigh if:n dhen 1/4 Sk: Eskill Staffanssons eller Knut Sigfredzsons hemman i Pinnoniemi, hwilket han icke länge sedan låtit sigh inrymma); KA mf. ES 1842 (jj 36) Viipurin pitäjän käräjät 10.–11.5.1699 s. 178; KA mf. ES 1842 (jj 38) Viipurin pitäjän käräjät 30.–31.1.1700 s. 3 (Dhet hafwer sigh Bertell Mårtensson ifrån Pändikälä instält till detta Tingh, och angifwit Capellanen uthj Culemajärfwi Capell, H:r Hendrich Elimæus, hwilken skulle sigh sielf tillpantadt 4 Fåår, för någre sine Rättigheeter, anhållandes att fåå Laga reconvention öfwer honom, men som H:r Hendrich genom des Hustru Johanna Forsman, wijst sine Laga förfall, att eij kunna komma till detta Tingh för Gudz tienstens administration); KA mf. ES 1842 (jj 42) Viipurin pitäjän käräjät 25.–27.5.1703 s. 97. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 181 (XL); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 263.

Päivitetty 11.12.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Elimeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U393>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Elimeus, Sam. Viburgens. – Student i Upsala 28.1.1680; ock i Åbo?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 181.

Tallenna tiedot muistiin