Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 23.10.1680 Samuel Reuter Samuel Samuelis U396. Vht: Siikaniemen kirkkoherra (Porvoon nim. kirkkoherra) Samuel Reuter 423 (yo 1644, † 1679) ja Margareta Vogel. Ylioppilas Uppsalassa 23.10.1680 Samuel Reuter Ostrobotniensis. Mainitaan Tukholmassa 1687.

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 2.11.1685 f. 581 (Till Stats Contoiret för [framledne Kyrkoherdens i Wiborgs norre Förstad Samuel Reuters twänne Söner] Samuel ok Johan Reuter); KA mf. ES 1174 (b 14) Porvoon RO 18.10.1712 (Hoboisten Samuell Reuter). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 191 (XLI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 268; Akademiska konsistoriets protokoll XVI 1683–1684 (Uppsala 1975) s. 117 (21.6.1683, Sam. Reuter Wiburgensem begära viaticum. Resolutio. Honom bewilljas ett sådant som wanligit är); Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 428 (20.8.1690, ... [Stockholm 1687] om han tingat fadrar. Resondebat sig tingat någre studenter nembl:n jag sielf [Johan. Hofren U378] Sam. Jeuter [Felskrivning för Reuter] Wiburg., Jacob Damenberg [Dannenberg] köpgesel i Stockholm, Laur Matlan [Mattilain] 3609 O.Bothn. men aldrig skall någon bewijsa att iag sagt barnet wara ächta, utan till min b:rs barn, hwilket de och wäll eljest wiste), 478 (5.10.1690, [Petrus] Hofren U413 uti sin replica som och nu uplästes, beropar sig på Reuters suppliqve inlefrerat i Stockholm Södre malms cämnärsrätt, ty tillsades honom genom Secret:n at han den ofördröyeligen sig förskaffar, dhet Secret:n berättade honom utlofwat).

Päivitetty 14.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Reuter. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U396>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Reuter, Samuel & Johannes Ostrobotnienses. – Studenter i Upsala 23.10.1680. Deras bror p. 117. Om Johannes heter det i Upsala akademis matrikel 6.2.1688: denuo post longam absentiam honorifico testimonio M. Tilasii pastoris Stockholm. ornatus, civis noster factus est. Studenter äfven i Åbo?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 191.

Tallenna tiedot muistiin