Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 23.10.1680 Johan Reuter Johannes Samuelis U397. Vht: Siikaniemen kirkkoherra (Porvoon nim. kirkkoherra) Samuel Reuter 423 (yo 1644, † 1679) ja Margareta Vogel. Ylioppilas Uppsalassa 23.10.1680 Johannes Reuter Ostrobotniensis. Ylioppilas Uppsalassa 7.2.1688 Iohannes Reuter Ostrobothn. antea inscriptus 1680 Oct. 23 denuo nunc post longam absentiam, honorifico testimonio M. Tilasii pastoris Stockholm. ornatus, civis Noster factus est.

Viittauksia: KA mf. ES 1809 (hh 5) Kaprion läänin yläosan käräjät 27.2.–3.3.1688 f. 16 (Her Ryttmestaren Wälb: Hinrich Rosen ... dess Amptman Johan Reuter); KA mf. ES 1809 (hh 7) Kaprion läänin alaosan käräjät 17.–22.3.1690 f. 78v (Domossowa Amptman Johan Reuter); KA mf. ES 1811 (hh 13) Kaprion, Unaditsan ja Moloskovitsan käräjät 22.–23.6.1696 s. 386 (Arrendatoren Wähl:t Erich Dyster, som den 14 hujus i annat giffte trädde, medh för detta Amptmans på Domossowa Sahl: Johan Reuters Enkia, dygdesamma Hustru Gertrudh Ottens dotter, Inlade nu dhe Inventarier som dhe å både sijdor förr ingångit Echtenskap på sin egendoom uprättadt, Hwar effter dhe sina barn af förra kullarna afwittra willia ... arrendatorens Dusters egendoom effter sin förra hustru Catharina Olofzdotter Wadstena ... hans 2 Söner och 1 Stiufsson, som nu alla sielfwa myndiga äro, jämpte een Omyndigh Son ... Hustru Gertrudh Ottens dotters ägendom effter hennes förra Man Amptmannen Sahl: Johan Reuter, effter hwilcken hon 4 små omyndiga barn hafwer een Son och 3 döttrar); KA mf. ES 1812 (hh 16) Kaprion ja Unaditsan käräjät 10.–13.1.1699 s. 55 (Arrendatoren S:r Erich Dyster kom nu åter för Rätta), Kaprion ja Unaditsan käräjät 1.–3.6.1699 s. 351 (Arrendatorens Sahl: Erich Dysters Enckia Hustru Gertrud Möller), 377; KA mf. ES 1812 (hh 17) Kaprion läänin yläosan käräjät 10.–19.1.1700 s. 109 (Landz Fiscalen Wähl:de Jacob Hindrichsson af Corporalen Manhafftigh Hans Hindrich Adam Substitueradt kom för Rätta på Sahl: Erich Dysters Stiufssons Jonas Grubbes och Sons Odert Dysters wägnar, fordrandes af Sahl: Dysters Enckia Gertrudh Möller sitt Möderne som dem effter een widh Dysters inträde i detta gifftet uprättadt Laga afwittringh af d: 22 och 23 Junij tillkommer ... Son Gotthardt Dyster), Globitsan käräjät 25.–26.6.1700 s. 544 (Ryttaren Simon Örn kiärde till Sahl: Erich Dysters Enckia hustru Gertrud Ottes dotter); KA mf. ES 1812 (hh 18) Kaprion läänin yläosan käräjät 1.–8.6.1701 s. 112; KA mf. ES 1813 (hh 19) Kaprion läänin yläosan käräjät 2.–8.1.1702 s. 81; KA mf. ES 1792 (ff 5) Jaaman läänin käräjät 26.–29.1.1692 s. 77 (Amptförwaltaren Erich Dyster prætenderade af Arrendatoren Schwen Schalin 64 D:r Kopp:r för sin Sohns Odert Dysters förtiente Amptmans Löhn). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 191 (XLI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 268, 315; Akademiska konsistoriets protokoll XVII 1685 (Uppsala 1975) s. 177 (28.7.1685, Rector begiärte föras till acta att förleden d. 25 huius effter sluten gudztienst bewilliades Johanni Reuter O-Bothniensi viaticum, dhet Rector honom och meddelat).

Päivitetty 26.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Reuter. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U397>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Reuter, Samuel & Johannes Ostrobotnienses. – Studenter i Upsala 23.10.1680. Deras bror p. 117. Om Johannes heter det i Upsala akademis matrikel 6.2.1688: denuo post longam absentiam honorifico testimonio M. Tilasii pastoris Stockholm. ornatus, civis noster factus est. Studenter äfven i Åbo?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 191.

Tallenna tiedot muistiin