Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Lundissa 10.1.1684 Melchior Farulphus Pius Ansprandrus de Lascaris Mercurius, Graecus U415. Kotoisin Kreikasta. Ylioppilas Lundissa 10.1.1684 Melchior Farulphus Pius Ansprandrus De Lascaris Dalmata die 10 Januarij 1684. Oleskeli Turussa 1688, muttei kirjoittautunut ylioppilaaksi akatemiaan. — Saarnamies.

Viittauksia: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 228 (XLVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 282 (6.2.1688, Een fördrefwen exul ifrån Bömen ‹luult. ei tämä›, som förährat 2 små böcker till Academiens bibliothek bewilliades på dess trägna ansökning 4 rixdaler ex communi massa), 314 (20.4.1688, Een grækisk exulant Mercurius Laskaris benämbd bewilliades 3 rixdaler ex communi massa); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 75 (2.5.1688, Gifwit af kyrkiones medel den gräkiske predickanten Mercurio Lascari effter högwyrdige h:r biskopens befallning 2 rixdlr – 12 dlr.); Album Academiae Carolinae. Lunds universitets matrikel 1667–1732 (utg. P. Wilner och B. Edlund, 1984) s. 31.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Melchior Farulphus Pius Ansprandrus de Lascaris. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U415>. Luettu 13.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Laskaris, Mercurius. – En grekisk exulant, erhöll enl. prot. 20.4.1688 hjelp ur fiscus. Dock säges ej, att han varit inskrifven vid akad.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 228.

Tallenna tiedot muistiin