Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 20.9.1685 Reinhold Boisman Reginaldus Petri, Ingermannus U429. * noin 1664. Vht: Viipurin maatullin tullikirjuri Petter Boisman († 1694) ja N.N. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 20.9.1685 Reynholdus Boisman Ingerm. [cum testim. e Gymn. Wiburgensi.]. — Kamarikirjuri valtiokonttorissa (1691). Viipurin Uuraan tullinhoitaja 1698–1710. † Viipurissa 1718.

Pso: 1691 Elisabet Lindgren tämän 2. avioliitossa (elossa 1723).

Setä: Käkisalmen kirkkoherra, FM Henrik Boisman U12 († 1688).

Veli(?): musikantti Jakob Boisman U482 († 1729).

Viittauksia: Stockholms stadsarkiv, Bouppteckning 1700:929 (Sara Olofsdotter † /7 1700; barn ... i föreg. gifte: Lindgren, Elisabet g.m. Boisman, Reinhold, inspektor Viborg); Robin Eastonin tiedonanto 25.11.2008 (Vihittiin Tukholman Nikolain seurakunnassa 25.1.1691, lähteenä F. U. Wrangel (utg.), S:t Nikolai kyrkas i Stockholm vigselbok II 1651–1700. Handligar utgifna genom Svenska autograf sällskapet I (1897) s. 161. Saatavissa http://www2.ssa.stockholm.se/Kyrkolangder/Kyrkolangd.aspx); KA valtakunnanregistratuura 27.6.1691 f. 303 (Fullmacht för Gabriel Thelin att wara Inspector wid Tull Cammaren i Trångsund, iempte Påstmästare tiensten i Wijborg), 5.2.1698 f. 154 (Inspectors fulmackt wid Trångsunds Tullplatz i Wijborg för Reinholt Boisman ... medelt Gabriel Thellins dödelige afgång Inspectors tiensten widh Trångsundz Tullplatz i Wijborg är kommen att blifwa ledig och Oss till dess ersättiande vnderdånigst föreslås Cammarskrifwaren uti Wårt Stats Contoir Reinholt Boisman för des longlige giorde upwacktning samt derutinnan förwärfwade erfahrenhet skull), 20.10.1698 f. 581 (Till Cammar Colleg. swar, ang. Tullhusens upbyggande wedh Trångsund), 15.2.1699 f. 47 (Till Cammar Colleg. swar, att Inspectoren Boisman får tiena emot revers), 3.8.1720 f. 96 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmakt för Johan Ekerodde (katso U582), att wara Inspector wid Stora Siötullen i Trångsund i Finnland ... medelst Reinhold Boissmans dödel. frånfälle Inspectors tiensten wid Stora Siö Tullen uti Trångsund i Finland är worden ledig); KA mf. ES 1834 (jj 7) Viipurin pitäjän käräjät 3.–4.12.1659 f. 571v (Framsteegh Petter Böisman i Ylisomes, och gaff Retten klageligen tillkenna huruledes honom är Nyligen den skadha händt, att ett fäähuus medh Siu st:n horn fää sampt sampt Nijo st:n fåår, och een Rija full medh otröskadt hwete, är af een häfftigh Wådheldh för honom opbrendt, begärandes att till sin skadas refusion, blifwa förhulpen medh een Brandstodh af häradet). — V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 38 (XLVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 297. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 153 (Boisman Taulu 10); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1420 (Oikaisuja ja lisäyksiä); Släktbok, Ny följd IV. SSLS 723 (utg. K. Stockmann, 2009) sp. 80 (Boisman Tab. 86).

Päivitetty 10.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Reinhold Boisman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U429>. Luettu 29.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Boisman, Reinh. – Student i Upsala 20.9.1685. Ingermannus, cum. testim. e. gymn. Viburgensi. Möjl. den som upptages i Sukukirja p. 153, tab. 10. Se i LVII.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 38.

Tallenna tiedot muistiin