Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 4.2.1688 Erik Timmerman Ericus Antonii, Ingermannus U456. Vht: nevanlinnalainen raatimies Anton Timmerman († ennen 1688) ja luult. Margareta Albogius tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Uppsalassa 4.2.1688 *Ericus Antonii Timmermann Ingermannus. Ylioppilas Tartossa 11.11.1691. Vihitty papiksi Pärnussa 1.8.1700. — Eskadroonansaarnaaja eversti Skytten jalkaväkirykmentissä Tartossa 1700. Kambjan (saks. Kamby) kirkkoherra Liivinmaalla 1702. Pakeni sotaa ja ruttoa 1709. Oleskeli Inkoossa 1710. Högbyn kirkkoherra (Linköpingin hiippak.) 1713. Vastseliinan (saks. Neuhausen) kirkkoherra Liivinmaalla 1722. ‡ Vastseliinassa 28.8.1726.

Pso: Katarina Meyer.

Äidin isä(?): Narvan superintendentti, FM Erik Albogius U18 († 1678).

Viittauksia: KA mf. ES 1892 (ll 28) Karjaan käräjät 14.2.1711 s. 46 (Ryttare hustrun Margreta Johansdotter från Ingo Bolstad, som Stud: Abraham Alftanus wid förl: åhrs höst Ting blefwet angifwen för Lägersmåhl med, är fuller, som sedermera förnummetz, ännu wid Lijfwet, och skall hafwa tillhåld i Ingo Haga, samt blefwet ansagd sig nu att infinna, men hon hade dock intet kommet tillstädes, uthan Pastor H:r Erich Timmerman, som hon skall wara amma hoos, i bem: Haga, insände des Skrifft, der uthinnan han föregifwet den endskyllan för henne, att hon för den smittosamma Siukdom hon warit uthi, och hans Barns swagheet, eij kunnat komma tillstädes), Inkoon käräjät 15.2.1711 s. 53 (Pastoren af Camby i Lifland H:r Erich Timmerman, insände een Skrifft till Häradz Retten ... Stöld uthi Haga och Ingo Sochn, der bem: Pastor hafwer tillhåld); KA mf. ES 1794 (gg 1) Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 30.–31.1.1672 f. 198 (58 Ruller Tobak); KA mf. ES 1877 (kkk 1) Kuivaisin ja Korpiselän käräjät 28.–31.1.1684 f. 10 (Rådzförwandten H: Ant: Timmerman); KA mf. ES 1880 (kkk 14) Lopen, Liissilän, Inkeren ja Järvisaaren käräjät 5.–9.9.1698 s. 248 (Framkom Petter Jöransson Timmerman if:n Nyen och sade sig wela begifwa sig i ett annat ächtenskap med Bondens Henrich Johanssons Enkia Anna Teckala if:n Ingeris Försambling); KA mf. ES 1880 (kkk 15) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin Tuutarin käräjät 6.–17.2.1699 s. 345 (Handelsmans Olåff Höffners Enkia Timmerman framkallades, och som intet Jäff emot henne hades, aflade hoon Eeden ... reest till Duders Prästegård till Doctor Reuters Enkia, som är denne Testis Syster). — Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 315; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1263. — C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) III s. 71, III s. 205; J. Westerlund (†), J. Setterdahl (†) och E. Meurling, Linköpings stifts herdaminne V:1–2 (1938–43) s. 108; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 129; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #1894; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 14 #1894; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #116 (1712), 6681 (1711); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3345, 3416G, 3880, 4431.

Päivitetty 4.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Timmerman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U456>. Luettu 2.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin