Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 31.10.1688 Håkan Schmidt Haqvinus Johannis U463. Nähtävästi kotoisin Viipurista. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 31.10.1688 Haquinus Johannis Smidt Ost. B. instructus Rect. G. Wiburg. — Viipurin tuomiokapitulin vt. notaari, sitten vakinainen 1694–96.

Setä(?): tervakirjuri Jakob Schmidt 2175 (yo 1672, † 1690).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 12.5.1676 f. 99 (Fullmacht för Erich Lydingh (katso 3190) att wara Controleur i Wiborgh ... Tullnäre Tiänsten under Stoore Siötullen uti Wiborgh, förmedelst Sahl. Johan Påhlssons dödelige afgång, ähr blefwen vacant och leedigh), 20.2.1679 f. 390 (Till Cammar Collegium för een Tullnere Enckia om ett Nåde åhr ... framledne Tullnerens i Wijborg Johan Påhlson Schmitts Enkia), 10.5.1679 f. 456, 10.5.1679 f. 457; KA mf. ES 2003 (oo 4) Säämingin käräjät 18.–19.5.1668 s. 131 (Förekom Munsterskriffuaren Manhafftigh Johan Smitt och Retten föredrogh, att ehuruwäl honom aff Inspectoren Wäl:t Hindrich Gudrat är effterlåtit twenne Ödhes Hemman aff Wälb: Baltzar Gylldenhofz frellsse ...); KA mf. ES 2002 (oo 4) Säämingin käräjät 10.1.1670 s. 29, 31, Rantasalmen käräjät 20.–22.1.1670 s. 55. — Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 321; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 331 (21.7.1694, Haquinus Schmitt OBoth., Jacobus Carlquist 4142 Ingerm., Olaus Unæus Angerm. begära testim. Bewilliades). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 75.

Päivitetty 29.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Håkan Schmidt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U463>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin