Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Tartossa 4.2.1635 Hans Joannes Bartholdi, Helsingforsensis U50. Kotoisin Helsingistä. Depositio 30.1.1635. Ylioppilas Tartossa 4.2.1635.

/ Eräs Johannes Bartholdi oli Hartolan kappalainen 1639–65. Eräs toinen Johannes Bartholdi Böök oli Porvoon kappalainen, sitten rykmentinpastori (1646) ja Ruoveden kirkkoherra (1649), † 1674. /

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 14.9.1644 f. 425 (Till Jacob Claasson Uggla om Månneby Capellegäldh i Borgo Sochn), 29.6.1646 f. 455 (Recommendation tll Biskopen och samptelige Capitulares i Åbo för H. Johan Bartholdi, at hiälpa till någon lägenheet ... han uthi en rum tijd, för en Krigs och Regementz Predikant i Fält sigh hafwer bruka låtit, och der sammastädes mykit ondt lijdit och uthstådt ... Enkannerligen Solliciterar han at blifwa hulpen till Monby försambling och Safioki Capell i Finland, som nu skall wara vacant och leedigt); KA mf. ES 1172 (b 2) Porvoon RO 7.2.1646 (Instelte, denna stadz, för detta Caplan, Herr Johan Pöucke (vertaa 691) sigh för rätten gifwandes tillkenna, att Anno 1644 om wåren, då han med Krigzfolcket till Dannemarck uttdrogh, hafuer gifwitt, ått Petter Hertzigh drengh Påwel wed nampn, een Hest). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #165. — A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 52.

Päivitetty 1.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hans (Joannes Bartholdi). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U50>. Luettu 6.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin