Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Tartossa 17.4.1696 Johan Pomelius Johannes Laurentii, Viburgensis U537. * noin 1671. Vht: Ristiinan kappalainen Lars Pumalensis, myöh. Pomelius U280 († ~1687) ja N.N. Ylioppilas Tartossa 17.4.1696. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 1697. — Armovuodensaarnaaja Lappeella 1697. Kiteen kappalainen (1699). Pakeni sotaa, mainitaan pappina Pielavedellä 1714. Säkkijärven sijaiskirkkoherra (1722). Lappeen (Porvoon piispan palkkapitäjän) sijaiskirkkoherra 1723. Pielisjärven kirkkoherra 1731. † Pielisjärvellä 13.10.1738.

Pso: (jo 1700) Hedvig Kristina Stille († 1757).

Poika: tullikontrollööri Erik Pomoell 6787 (yo 1741, † 1798).

Poika: Raudun kirkkoherra Fredrik Pomoelius 6788 (yo 1741, † 1755).

Lanko: Tohmajärven kappalainen Mårten Tolliander U489 († 1721).

Viittauksia: KA mf. ES 1818 (ii 14) Lappeen ja Joutsenon käräjät 7.–8.10.1697 f. 197 (Coadjutoren Wyrdigh och Wäl:de H:r Johannes Pumelius, förekom berättandes, huru som han är sinnad, att wed tillfälle willia sökia sigh någon lägenheet, Anhåller fördenskull om något beskied här ifrån Rätten, huru wijda Församblingen här i Lapwäsi haar warit förnögd med honom dhän tijden han här haar predikat nådåhret, för Sahl:e Vice Pastoren H:r Andreæ Molleri 2929 Effterlåtne Enckia. Så alldenstund alle nu närwarande sadhe sigh säkert kunna Contestera, det han giordt dhem dett nöije, som dhe någon sin aff een Siähle Söriare begiära kunna, hafwandes och han nu på någre månaders tijd eensam på allena förestått dhänne försambling, och så wijda dhe effter sin önskan finge wijdare behålla honom hoos sigh skulle dhe giärna see, att få honom till Capellan här i Lapwäsi, hwilken tiänst och nu är vacant (vertaa 4201), dy mäddeles där på detta till ett Laga bewijss); KA mf. ES 1821 (ii 30) Lappeen, Taipalsaaren ja Joutsenon käräjät 22.–24.10.1722 f. 190 (framträdde Kyrckioherden i Säckjerfwij S:n Ehrewyrdig och Wällärde H:r Johan Pomelius); KA mf. ES 1797 (gg 7) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 6.–11.2.1688 f. 8 (... hwilken Säck Gymnasisterne Heinricus Österman och Johannes Pomerus tillhörig warit, som dhe derom skriffteligen Attesterat hafwa, att Säcken uhr deeres Sledha den Natten är blefwen stulen); KA mf. ES 1800 (gg 18) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 30.1.–6.2.1699 f. 29v (Capellanen i Kijdes H:r Johan Pomelius); KA mf. ES 1801 (gg 22) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 9.–14.3.1703 s. 78, Kiteen ja Tohmajärven käräjät 26.–31.10.1703 s. 113 (katso 4412). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1397. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 466; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 164; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 240 (Pomell Tab. 1); A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 120; A. R. Cederberg, Kiteen seurakunnan papisto ennen isoavihaa. Genos 15 (1944) s. 134; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 156; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 108.

Päivitetty 29.9.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Pomelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U537>. Luettu 26.9.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin