Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 17.12.1635 Josef Wasaeus Josephus Johannis, Vasensis U55. * noin 1618. Vht: vaasalainen kauppias (Vaasan suurjunkkari) Hans Hansson († 1654) ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa 17.12.1635 Josephus Johannis Wazensis Finno. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1639. — Kokkolan kappalainen 1652. † piispantarkastuksen aikana, ‡ Kokkolassa 4.3.1660.

Pso: 1:o Margeta Johansdotter Wojolanus; 2:o 1658 Brita Hansdotter Hoffrenius tämän 2. avioliitossa († 1672).

Pson edell. aviomies: lainlukija Simon Nurckerus, myöh. Anglenius 358 (yo 1643/44, † ~1651).

Vertaa: Lapväärtin kirkkoherra Johan Beckman 1467 (yo 1661, † 1702).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 30.11.1640 f. 395 (Collation för Her Johan Wojolano, oppå Effraåminne Gälldh vti Nedre Sategunden i Finlandh); KA mf. ES 1924 (mm 10) Eurajoen käräjät 7.–8.10.1659 f. 242v (Framstegh een Borgare i Biörneborgh Simon Rotcerus Fullmächtigat utaf een Bryggiare i Stockholm Påål Simonsson be:dh och kärdhe till Wördigh och Wällärdhe H:r Joseph Johannis om 18 Rijkzdal:r som hans förrige hustru Sal: Margeta Johansdotter /: medan hon ogifft war :/ haf:r utaf förbe:te Påål tillborgens taget, föregifwandes månge anfordringar hafwa giordt dock icke kunnat sin betalningh mächtigh blifwa); KA mf. ES 2030 (rr 9) Laihian käräjät 6.–7.8.1655 f. 202 (Salig Hans Hanssons i Waaza arfwinges Her Josepz Fulmechtigh Jacob Grelsson leet Ransaka om något geldh som lengden Innehölt och aff åthskillige Sochnemän fordrades); KA mf. ES 2030 (rr 10) Ilmajoen käräjät 11.–13.2.1658 f. 302 (Hanss Tohrssån ifrån Waasa, Sal: Hanss Hanssåns dådters Förmyndare), 302 (Israell Pederssån Sal: Hanss Hanssåns mågh ifrån Waasa), Mustasaaren käräjät 22.–24.3.1658 f. 564v (Sahl: Hans Hannssåns i Waaza Mågh, Israel Peerssån leet opbiuda andra gångån, twenne änges thegar); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kokkolan käräjät 9.8.1665 f. 736 (Företrädde Anders Jönsson tillijka medh Johan Peersson framledne H:r Josephi Johannis Barns förmyndare och giordhe anfordring till een bonde Peer Hendrichsson, på någre saaker som i wentursnäs skola wara förkombne, sedan han det effter Sahl: herr Josephz dödh såssom Ödes Jordh tillträdde att åboo); KA mf. ES 1395 (r 2) Rauman RO 12.7.1652 (Rättens Resolution och doom Emillan Simon Sigfredsson Kärande, och Wällerde her Johans Wojolanj Fulmechtige, Christer Eskilsson Swarande, angående om någån arffsaak ...), Rauman RO 27.6.1653 (Usikartano gårdh), Rauman RO 21.2.1659. — K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 87; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 208; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 292, 310, 322–323, 355, 356–357, 376, 490; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 72. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 120; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8697.

Päivitetty 14.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Wasaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U55>. Luettu 11.12.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin