Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 3.11.1705 Sven Bogman Sveno Antonii, Ostrobotniensis U589. * noin 1688. Vht: Kemin nimismies Anthonius Cleophæ Bogman († 1715) ja Valborg Johansdotter (Uhlgren) tämän 2. avioliitossa. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 3.11.1705 Sveno Anthonii Bogman. O. Both. cum test. Rectoris Schol. Uloënsis. — Kemin nimismies 1722. Vt. kruununvouti. † Kemissä 12.8.1762.

Pso: Brita Cajanus († 1749).

Appi: Oulun kappalainen Johan Cajanus 3614 (yo 1689, † 1733).

Veli: Raahen ja Saloisten kirkkoherra Gustaf Bogman 5231 (yo 1713, † 1756).

Velipuoli: Kristiinankaupungin ent. pormestari Johan Matilainen (myös Matlien) 3616 (yo 1689, † 1731).

Vävy: Kemin kappalainen Matias Hildén 6337 (yo 1736, † 1766).

Viittauksia: Johannes Hissan tiedonanto 20.7.2010 (Tieto Sven ja Gustaf Bogmanin vanhemmista, lähteenä SSHY Kemin rippikirja 1710–19 s. 166); KA mf. ES 2027 (qq 3) Uudenkaarlepyyn käräjät 19.–20.2.1680 s. 42 (S:r Sigfrid Mårthensson Fordradhe oppå Sahl: Anthonij Amundssons Arfwingars wegnar någon Geldh ... Swen Anthonisson); KA mf. ES 2033 (rr 13) Lohtajan käräjät 22.–23.7.1674 f. 785v (Heredzskrif:n Sven Antonisson); KA mf. ES 2034 (rr 15) Hailuodon käräjät 19.8.1678 f. 213v (Häradzskrifwaren och Cronones Länssmannen i Carllöön Wähl:d Swen Anthonj); KA mf. ES 2034 (rr 17) Oulun käräjät 26.–28.2.1680 f. 28 (Sven Anthonij läth publicera sin Stiuff Son Hans Jacobssons Undfångne Fullmacht opå Sockne skrifware tiensten Dat: Korsholm d: 2 Jan: 1680, och emedhan Hans nu ähr frånwarande, dy uthfäste Swen Anthonij tiensten till hans ankombst förwalta, som togz ad notam); KA mf. ES 2035 (rr 19) Limingan käräjät 7.–10.3.1682 s. 429 (Anthonius Bougman gaf Rätten tillkänna huru såssom Bertill Nalcki tagitt hans häst af Muhlbetett, dhen nyttiat, brukat och illa medh fahritt, att hästen befinnes fördärfwat); KA mf. ES 2035 (rr 20) Paltamon käräjät 5.–7.2.1683 s. 106 (Handelsmannen i Uhlå Anthonius Cleophas inlade i Retten en afwittringz lengd effter Sal: Hindrich Matilaises (katso U377) opprettat, iempte des book ...); KA mf. ES 2035 (rr 21) Limingan käräjät 1.3.1684 s. 137 (Handels Fiscalen Wäl:t Johan Lybeck fullmehtigat af Bårgaren Anthonij Bougmans Hustro Walborgh Johansdotter, att fordra af Jacob Sijra, för 15 D:r Höö ...); KA mf. ES 2036 (rr 22) Oulun käräjät 13.–14.10.1685 s. 7 (Anthonius Cleophæ Boughman förlicktes medh Koskela Hindrichz Hustro Margeta Andersd:r och dess sson Sigfredh Hindersson om dhe twenne Maste träden som ifrån Anthonius blefwen wreckter i deres strandh och dhe till sin Badhstugu Bygningh Nyttiat); KA mf. ES 2036 (rr 24) Kemin käräjät 21.2.1687 s. 126 (Giöstaff Nilsson Boghman); KA mf. ES 2037 (rr 25) Iin käräjät 17.2.1688 s. 158 (Borgaren Anthoni Cleofass kerde till Matz Haupås som Nyttiat och brukat hans häst), Limingan käräjät 5.3.1688 s. 187 (Hindrich Condio från Törnäwä som war Citerat Anthoni Booman till swars af Lensman Carl Kranck och eij Comparerade feltes till 3 m:r S:m:t för Contumatia och till Borgaren 1½ D:r S:m:t Expenser); KA mf. ES 2037 (rr 26) Kemin käräjät 3.–5.7.1689 s. 17 (Handelsman Anthoni Bougman ifrån Uhlå å Sahl: Borgmestarens Anders Jörenssons Enckias wegnar), 18 (Wäl:t Swen Anthonisson ifrån Uhlå); KA mf. ES 2038 (rr 32) Kemin käräjät 2.–3.1.1695 s. 16 (Handellssman Antoni Bougman lät genom Monsieur Johan Matelin 3616 opbiuda Mattz Årawas hemman 3:die gången för någon giälld); KA mf. ES 2041 (rr 36) Limingan käräjät 29.8.–1.9.1699 s. 835 (handelsman i Uhlo Anthonie Bougman, som Jussila eller Launula 1 M:lls Bördehemman i Limmingo Byy besitter), Saloisten ja Siikajoen käräjät 5.–8.9.1699 s. 894 (Såssom ingen af närwarande Rättens ledamöter war underkunnig huru med Johan Påhlss:n Nikulas ½ M:lls Ödelämbnade hemman beskaffat är, som Anthonius Cleophæ på frijheet effter Befallningzmans wällb:de Jacob Frosteri honom gifne Immissions skrifft söker optaga); KA mf. ES 2041 (rr 37) Saloisten ja Siikajoen käräjät 8.–12.9.1700 s. 917 (Påhl Nikolas 1/3 M:lls ödelämbnade hemman i Sijkajoki Sockn och byy ... för detta Rådman i NyCarleby Johan Mattlien på sin Stiuf Faders Borgarens i Uhleå Anthonie Bougmans wägnar). — Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 37; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 253. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1825D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3585; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5380 (1720), 5556 (1721).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 6.8.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sven Bogman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U589>. Luettu 29.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin