Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 29.1.1637 vapaaherra Arvid Horn (af Åminne) Arvidus Mauritii, liber baro U75. * Karunassa 10.11.1631. Vht: Turun hovioikeuden nimitetty asessori, ratsumestari, vapaaherra Mauritz Kristersson Horn († 1671) ja Ingeborg Arvidsdotter Horn. Ylioppilas Uppsalassa 5-vuotiaana 29.1.1637 Aruidus Horn Nobilis. Non jurauit. — Hovipoika kuningatar Kristiinan luona 1646. Vänrikki, luutnantti 1655, ratsumestari 1656. Majuri Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1657, everstiluutnantti 1667. Siirto Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmenttiin 1669, eversti 1678. Hattulan kihlakunnan ja Raaseporin läänin tuomiokunnan tuomari 1679. Etelä-Suomen laamanni 1681, ero 1683. Uudenmaan ja Hämeen läänin varamaaherra 1685–90. Västerbottenin läänin maaherra 1692. † Karunassa 17.2.1692.

Pso: 1:o 1658 Ingeborg Gyldenär tämän 2. avioliitossa; 2:o 1680 Maria Elisabet Kruse tämän 2. avioliitossa († 1697).

Pson edell. aviomies: luutnantti Anton Creutzhammar 622 (yo 1648, † 1656).

Veli: everstiluutnantti, vapaaherra Krister Horn 223 (yo 1641/42, † 1656).

Lanko: kornetti, vapaaherra Arvid Magnus Kruse 1930 (yo 1667/68, † 1677).

Vävy: ratsumestari Arvid Beurraeus 1165 (yo 1656/57, † 1678).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 26.9.1639 f. 100, 7.7.1670 f. 428 (Till Åbo Hoffrätt för Öfwerst Lieut. Arwed Horn), 5.11.1678 f. 265 (Öpet bref på Öfwerste Titel för Öfwerstl. Arfwed Horn), 5.11.1678 f. 266 (Expectantz på Jattula eller Pijke härader för Öfwersten Arfwed Horn), 6.11.1678 f. 273, 274, 1.10.1679 f. 572 (Heradzhöffdinge Fullmacht för Öfwerst Arfwedh Horn uthi Hattula och Raseborgz härader), 10.3.1680 f. 191 (Öpedt bref för Öfwersten Arffwed Horn, at få träda i Echtenskap medh sin Moders Broders dotter dotter, fru Maria Elisabeth Kruus), 16.3.1681 f. 208 (För Baron Arfwid Horn Fullmacht uppå Söder Finne Lagsagu), 6.6.1683 f. 302 (Öpet bref för Öwersten ock lagmannen Arwid Horn på någre gods i Finland ... innehafwer någre donations gods, som Sal. Konung Johan år 1569 har förlänt under allodial ock ewärdelig frälse frihet des mormoders Fader Sal. Ivar Månsen på den tiden warande Öwerste, belägne i Tawastehus län, Hollola härad ock Padasjocki sokn Nystelle by benämt), 23.6.1683 f. 348, 23.6.1683 f. 349, 8.3.1690 f. 131 (Till Öfwersten Arfvid Horn swar upå dess bref, deruti han tar afsked ifrån dess vice landzhöfd. Embete), 20.10.1692 f. 571 (Till Landzhöfdingen Creutz, om Styckers lösande wid Landzhöfdingen Horns begrafning ... Såsom Wårt Reglement wid en Öfwerstes Jordafärd Otta stycken 2:ne gånger böre lösas, och Wij iemwäl dermed wele hafwa benådat framledne Landzhöfdingen Arwed Horn wid dess Jordefärd i Åbo, eftersom han uti sin lijfztijd oss för Öfwerste har tient; Men Wij egentel. intet wette om så många dugelige Stycken på Åbo Slott fins ...), 26.12.1692 f. 734 (Till Landzhöfdingen Creutz swar angående de begärte Stycken); KA mf. ES 1785 (ee 10) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 22.–24.9.1675 s. 78 (Barons wällb: H:r Arfwedh Horns barns præceptor Johannes Wivalenius 1801). — C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 33, 50, 54; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 51 passim; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 76; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 234 (20.1.1693, ‡), 251 (21.3.1697, ‡ enkie fru). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 188 (Horn af Åminne Tab. IV); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 689 (friherrliga ätten Horn af Åminne, Tab. 10); Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 388; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 33; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3255H (‡).

Päivitetty 14.6.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Horn. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U75>. Luettu 23.1.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin