Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Studentmatrikel 1640–1852

Hemsida > Sökresultat

Innehåll:

Andra matriklar:

Sökresultat: *HYK ms., Satak. osak. matr. II

Med sökkriteriet påträffades 494 personer. Du är på sidan 1 / 10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   följande >

Välj och kryssa för de poster som du vill skriva ut eller spara. När du klickar på personens nummer kommer du till personens fullständiga uppgifter i matrikeln.

Välj alla  |  Töm alla

Lue Rectore Academiae Magnifico, Medicinae Professore P. et Ord. nec non Equite Ord. Imp. de S:to Wolodimiro D:no Med. Doctore Gabriele Erico Haartman.
1379 12241 [1809] Die XXX Maji. Aron Paulin Euraensis natus die XII. Maji 1789. | Adj. Past:s in Lemu obiit 1815.
1380 12248 [1809] Die XX Junii Jacobus Elias Haellfors. natus die XII Junii 1789 Sastmolensis. | Adj. Past:s in Ikalis A:o 1812. | Sacellanus in Ikalis 1822. | Pastor in Urdiala 1833. | 13/11. | Praepositus 1839.
1381 12249 [1809 Die XX Junii] Daniel Moliis Bjoerneburgensis natus die X Aprilis 1789. | Rei nevigatoriæ se addixit. | Coopv. Capit. i Björneborg år 1815.
1382 12250 [1809 Die XX Junii] Laurentius Johannes Björn Björneburgensis natus die IX Septembris 1789. | Bataillons Läkare wid 3:e Finska Jägare Reg:tet år 1815. | Nomen sibi recepit Boernklau A:o 1822. | Obiit 182‹–›
1383 12251 [1809] D. XX Jun. Isaac Daniel Forsman Björneburgensis natus die XIX Junii 1788 | Int. Pred. vid Åbo Domk. Finska Förs. 1814. | Sacellanus in Peräseinäjoki 1823. | Sacellanus in Alavo 1826. | Sacerdotii dignitate cum ordavit Capitulam Aboënse Anno 1834 3/12.
1384 12252 [1809 D. XX Jun.] Johannes Grönros Huittiensis nat. die 1 Maij 1785. | Aedituus Ecclesiæ Wehmoënsis A:o 1819.
1385 12247 [1809 D. XX Jun.] Gust: Wilh: Brander Wehmoënsis nat: die XII Nov: 1793. | Auscultant vid Åbo Hof Rätt år 1813. | Prætor territorialis Savolaxiæ. | Lagman 1840.
1386 12253 [1809 D. XX Jun.] Andreas Ringbom. Mouhijärviensis natus die 15 Octobris 1783. | Obiit A:o 1813.
1387 12254 [1809 D. XX Jun.] Fridericus Stenholm Euraënsis natus die XXIX Novembris MDCCXCI. | Skild wid Nationen enl:t Nationens beslut år 1813.
1388 12256 [1809 D. XX Jun.] David Immanuel Kriander Sastmolensis, natus die X Novembris MDCCXCI. | Adj. Past:s in Somero A:o 1813. | Vita defunctus 1822.
1389 12262 [1809] D. VII Nov. Johannes Corpolander Karckuensis natus die Martii 28:vo Anni 1787. | Mente captus, Nosocomio Sjählöensi inscriptus a:o 1819. | Mortuus ibidem 18‹–›
1390 12290 [1809] D. XV. Dec. Johannes Matthias Sundwall Pöytiensis, natus die XXIX Maji, anni 1793. | Prom. Phil. Mag:r och Primus vid Promotions Acten år 1815. | Professor & Lector Gymnasii Aboënsis 1829. | Theologiae Moralis Professor 16/6 1833. | Theol. Doctor 1840. | Obiit A:no 1843 die VI:to Sept. | Curator a 1817–1829.
1391 12263 1810. D. XXVIII Febr. Carolus Gustavus Pfaler Lempelænsis natus die VII Martii MDCCXC. | Prom. Phil. Mag:r A:o 1815. | Lärare wid Gripenbergska Institutet. | Elementarlärare vid Kadett Korpsen i Fredrikshamn 1822. Prestvigd 1823. | Kyrkoherde i Tenala 1827. | Prost 1836. | Ledamot af S:t Annae Ordens 3:dje Klass. | Kyrkoherde i Lojo 1840.
1392 12309 [1810 D. XXVIII Febr.] Carolus Robertus Procope Sibboensis natus in Cumo die VII Novembris MDCCXCII. | Auscult. vid Åbo Hof Rätt år 1812. | ‹Sanat Öfver Auditör. on yliviivattu.› | Assessor dersammastädes. | H R Råd.
1393 12316 [1810] D. XIX Aprilis. Johannes Antonius Carstén Karkuensis natus die Januarii XVII 1796. | Under Löjtnant wid 3:e Finska Jäg. Reg:tet år 1813. | Capitain dersammastädes. | Bokhandlare i Kuopio. Anlagt första Boktryckeriet derstädes.
1394 12320 [1810] D. III Maji. Bernhardus Johannes Procopé Sibboensis natus in Cumo die XII Julius MDCCXCI. | Auscult. i Åbo Hof Rätt år 1812. | Öfver Auditör vid Finska activa Arméen. | Häradshöfding i Wehmo Härad 183‹–›
1395 12327 [1810] D. II Junii. Carolus Gustafvus Austrell Ruowesiensis natus die X Octobris MDCCXCV. | Obiit A:o 1813.
1396 12339 [1810] D. XX Junii. Petrus Ferdinandus Hornborg Carcuensis natus die XXIII Julii MDCCLXXXXII | Adj. Past:s in Karis A:o 1814. | Predikant vid Svartå Bruk 1815 Kapellan i Snappertuna 1827. | galen, insatt å Sjählö Hospital 1837.
1397 12342 [1810] D. XX Junii. Henricus Johannes Packalén Ikaliniensis natus Die XXI Maji MDCCXCI. | Adj. Past:s in Mouhjärwi A:o 1813. | Sacellanus in Mouhijärwi A:o 1821. | Sacellanus in Wirdois 1835. Vice Pastor 1837.
1398 12343 [1810 D. XX Junii] Gustavus Laurin Ulfsbyensis natus Die XXIII Novembris MDCCXC. | Adj. Sacellani in Ilmola A:o 1814. | Diem obiit supremum.
1399 12344 [1810 D. XX Junii] Johannes Selin Björneburgensis natus die XVI Decembris MDCCXCIIII. | Rei mercantili in Urbe Arctopolit. se addixit.
1400 12345 [1810 D. XX Junii] Carolus Fridericus Avellan Kumoensis natus die XIV Aprilis anno MDCCXCIV. | Auscult. i Åbo Hof Rätt år 1813. | Ord. Cancellist ibid. 1818. | Samma År Extra-Fiskal och Vice-Härads Höfdinge. | 1819 Ordinarie Notarie i Kejserl. Åbo Hof Rätt. | Assessor dersammastädes. | Häradshöfding i Nedre Satacunda Härad 1834. | T: f: Referendarie Secreterare i Senatens Justitiae Departement 1837. | Lagman 1841.
1401 12346 [1810 D. XX Junii] Gustavus Grönholm Euraensis natus die 14 Aug: MDCCLXXXIX. | Adj. Sacellani in Nackila A:o 1812. | Sacellanus ibidem 1823.
1402 12347 [1810 D. XX Junii] Isaacus Emanuel Perdén Ikalisensis natus die XXIII Martii MDCCXCI. | Adj: Past:s in Kuortane A:o 1813. | Adjunctus Ministerii in Keuru 1817. Sacellanus in Wirdois 1824. Pastor in Akkas 1834 3/11. Praepositus 1839. Obiit 1844.
1403 12348 [1810 D. XX Junii] Jonas Gabriel Taxell Pungalaitiensis natus die X Octobris MDCCXCI. | Adj. Concionatoris in Nurmo A:o 1814. | Sacellanus Ecclesiæ Gamla Carleby. 1823.
1404 12349 [1810 D. XX Junii] Matthias Liljeros Tyrvisensis natus die IV Octobris MDCCLXXXV. | Vicarius Paedagogus in Lohjo A:o 1813.
1405 12350 [1810] D. XX Junii. Adolphus Appelberg Bjoerneburgensis natus die XXVI Septembris anno MDCCXCI. | Lärare wid Topograph. Corpsen i Haapaniemi år 1814.
1406 12351 [1810 D. XX Junii] Ernestus Isaacus Appelberg Bjoerneburgensis natus die XXII Novembris Anno MDCCXCIII. | Auscult. vid Åbo HofRätt år 1813. | Dog år 1816 i Åbo såsom Ordin. vid Landt Sekreterare.
1407 12353 [1810] Oct. 8:vo Carolus Magnus Limon, Tyrvensis natus die XXI Julii Anno MDCCXCII. | Prom. Philos. Mag:r A:o 1815. | Adj. Past:s in Ilmola A:o 1816. | Sacellanus in Kijcka 1818. | Vice Pastor 1837.
1408 12354 [1810 Oct. 8:vo] Adolphus Frederikus Pastelberger Merimaskuensis XXI Julii Anno MDCCCXCII. | Studia jura: Academica deservit.
1409 12409 [1811] Martii XIII. Robertus Ulricus Pfaler Lempelænsis natus die XI Junius anno MDCCXCIV. | Auscult. vid Åbo HofRätt År 1814. | Häradsskrifvare i Savolax. | erhöll afsked 1835.
1410 12426 [1811] Junii XV. Johannes Gustavus Tammelander Teiskoensis natus die 24 Januarii 1792. | Rei rusticæ se addixit.
1411 12427 [1811 Junii XV] Carolus Fredricus Tammelander Teiskoensis natus die XX Aprilis 1794. | Adj. Pastoris in Tavastkyro 1816. | Diem obiit supremum.
1412 12436 [1811] Die XXVIII. Junii Johannes David Sanmark. Tyrvensis Nat die 27 Junii 1794. | Auscult. vid Åbo HofRätt år 1814. | Krono Fogde i Stranda Härad.
1413 12437 [1811] Oct. IX. Henricus Joannes Hællfors, Sastmolensis, natus die XX Aug. MDCCXCII. | Adj. Past:s in Ikalis A:o 1813. | ‹Teksti Pastor Urdialensis A:no 1833. on yliviivattu.› | Collega Scholae Arctopolitanae 1819. Sacellanus in Ilmola 1823. Vice Pastor 1837.
1414 12428 [1811 Oct. IX] Carolus Ericus Hællforss Sastmolensis natus die XXVIII Januarii MDCCXCIV. | Philos. Cand. 1817. | Cons:ii Eccles. Amanuensis 1818. | v: Notarius 1819. Ordinarius Notarius 1823. | Pastor in Sund. Alandiæ 1828. | Praepositus 1829. Membrum S:tæ Annae. 3:æ Classis 1838.
1415 12438 [1811 Oct. IX] Bernhardus Ferdinandus Sneck Karckuensis natus die XVI Octobris MDCCLXXXIX. | Adj. Pastoris in Lappfjerd A:o 1815. | Adjunctus Ministerii in Karkku 1827. | Mente captus 1832.
1416 12439 [1811 Oct. IX] Gustavus Forselius. Luviensis natus die IX Julii MDCCXCIII. | Adj. Sacellani in Luvia A:o 1813. | Adj. Past. in Nådendal 1816. | Sacellanus in Pyhäjärvi, in Wichtis. 1829.
1417 12440 [1811 Oct. IX] Jacobus Lindebæck Bjoerneburgensis natus die VIII Decembris MDCCXCVI. | Auscult. i Åbo HofRätt år 1815. | Vice Lands Sekret. i Wiborg 1820. | Lands Secreterare i Kuopio 1828. | Riddare af Stanislai Ordens 4:de Klass 183‹–› | erhöll afsked 1838.
1418 12441 [1811 Oct. IX] Henricus Nylander Björneburgensis natus die XXIV Augusti MDCCXCIV. | Pharmaciæ studiosus. | Apotheks Provisor i Björneborg 1820.
1419 12453 [1811 Oct. IX] Andreas Johannes Rosendahl Tyrvensis Natus die VI. Oct. A:o MDCCXCIV. | Auscultant i Åbo HofRätt 1814. | Kronofogde i Borgo Härad 1830. | Collegii Assessor 1837.
1420 12446 [1811 Oct. IX] Bernhardus Isaacus Stengrund Björneburgensis natus die XXIV Octobris MDCCXC. | In Sveciam se contulit A:o 1814. | inde in Moscoviam ibiqve decunctus 1821.
1421 12470 [1811] Oct. IX. Fredericus Benedictus Idman Huittisensis natus die VII. Septembris MDCCXCIV. | Auscultant i Åbo Hof Rätt år 1815. | Vice Häradshöfding. | Denatus 1843.
1422 12452 [1811] Oct. XIV. Nicolaus Michaël Ingelius Säkylänsis natus die VIII Julii MDCCXCIII. | Adj. Sacellani in Säkylä A:o 1814. | Sacell. in Säkylä et Kiulo A:o 1817. | Laureatus anno 1819. | Emortuus Säkylä anno 182|6
1423 12484 [1811] Nob. XXVII. Otto Reginaldus Brusiin. Kumoensis natus die XV Octobris 1797. | Rei oecon. rurali se addixit. | In incendio Tavastburgi per vinc pulveris nitrati miserrime periit 1838.
1424 12485 [1811] Dec. VII. Carolus Johannes Långhjelm Ruovesiensis natus die XV Octobris MDCCXCIII. | ‹Teksti Obiit A:o 1815 on yliviivattu.› | Rei Geodaeticæ se addixit. | Commissions Landtmätare.
1425 12488 [1811] Dec. XII. Laurentius Grönlund Björneburgensis, natus die V Januarii MDCCXCV. | Extra Kammarskrifvare i Reg. Conseillen år 1814. | Revisor vid Milit. Exped. 1817. | Kamererare vid Commissariatet för Activa Arméen i Finland. | Erhöll Assessors titel 1833. | Död 1836.
1426 12515 1812. Martii III. Johannes Isacus Utter Lempelensis natus die VIII Novembris MDCCLXCIV | Engagerad wid Tavastehus Skola 1821. | såsom Apologist
1427 12516 [1812 Martii III] Otto Gustavus Utter Lempælensis natus die XXIV Augusti M.D.C.C.X.C.V.I. | Veniam Auscultandi ad Suprem. Dicast. Ab. pactus A:o 1815. | Decurio Urbis Tavastehus. A:o 1833.

Gå till sidan:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   följande >