Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Studentmatrikel 1640–1852

Hemsida > Sökresultat

Innehåll:

Andra matriklar:

Sökresultat: *HYK ms., Turkul. osak. matr. I

Med sökkriteriet påträffades 273 personer. Du är på sidan 1 / 6.

1 2 3 4 5 6   följande >

Välj och kryssa för de poster som du vill skriva ut eller spara. När du klickar på personens nummer kommer du till personens fullständiga uppgifter i matrikeln.

Välj alla  |  Töm alla

1 9420 17/6 1776. Michaël Ahllöf 1757.
2 11231 18/6 1798. Gustaf Törnquist 29/3 1781.
3 11234 18/6 1798. Fredric Moberg 30/8 1780.
4 11522 17/6 1801. Gustaf Renvall 23/9 1781. | Theologiæ Doktor, professor, Contractsprost och Ordens ledamot, Kyrkoherde i Ulfsby, död 1841.
5 11526 3/7 1801. Abraham Sandell 23/3 1781.
6 11597 3/3 1802. Christian Ludvig Hjelt 20/7 1786. | Phil. Doctor. Bokhandlare i Åbo.
7 11845 14/5 1804. Johan Christopher Frenckell 17/7 1789. | Universitetets Boktryckare.
8 11924 14/2 1805. Bengt Jacob Ignatius 14/9 1789.
9 11925 14/2 1805. Carl Anders Ignatius 28/12 1790.
10 11926 9/3 1805. Johan Fredric Möller 9/7 1786.
11 11967 5/6 1805. Carl von Haartman 5/5 1792. | Phil. Doctor 1815. Medicinae Doctor 1817. Utnämnd General Directeur för Medic. verket i Finland 1836. Professor i Chirurg. och Barnförlossningskonsten 1833–1838. (Curator för Åbo nation 1819–1825. Stadsphysicus i Åbo)
12 12158 30/11 1807. Henrik Gustaf Ritz 16/6 1792. | Å nyo inskrefven vid Academien den 21 Sept. 1819, och i Nationen 5/10 1819.
13 12192 2/4 1808. Gustaf Grönroos 1783.
14 12197 11/6 1808. Henrik Renvall 20/8 1787.
15 12199 18/6 1808. Henr. Joh. Walbeck. 11/10 1793. | Phil. Doctor 1815.
16 12201 18/6 1808. Erik Wallenborg 25/3 1789.
17 12224 11/2 1809 Fredric Korström 12/11 1787.
18 12236 14/3 1809. Ephraim Candolin 8/5 1794. | Rei rusticæ semet addixit, mortuus in villa Harju Paroeciæ Somero die 9 Julii 1825.
19 12244 8/6 1809. Joh. Joseph Pippingsköld. 30/10 1792.
20 12246 19/6 1809. Evert Ulrik Sylvander 9/10 1791.
21 12273 21/10 1809. Christian Fredric Ignatius 6/5 1792. | Kämners-Praeses i Helsingfors.
22 12279 3/12 1809. Eggert Lundström 19/8 1793.
23 12280 3/12 1809. Florentin Wennerquist. 23/10 1793.
24 12288 13/12 1809. Gustaf Caloander 10/8 1793.
25 12289 13/2 1810. Otto Willhelm Enberg 18/10 1793.
26 12334 15/5 1810. Gustaf Gadelli 7/12 1791. | Dog såsom vice Häradshöfding År 183‹–› i Kimito Socken.
27 12331 16/6 1810. Carl Fredrik Lindwall. 1794.
28 12336 19/6 1810. Carl Adolf Vellingk 11/2 1792.
29 12337 19/6 1810. Gustaf Forssell 20/12 1791.
30 12357 22/9 1810. Carl Peter Techtonius 9/6 1792. | Kallade sig sedan C. P. Techton, flyttade öfver till Sverige, blef vid något af Embetsverken i Stockholm E. O. Kammarskrifvare och kom der år 1825 under Concurs vid Hufvudstadens Rådhus-Rätt.
31 12358 13/10 1810. Johan Manelius 30/3 1790.
32 12411 20/3 1811. Johan Petter Syvelan. 21/9 1792.
33 12430 17/6 1811. Gustaf Ringvall 14/4 1792. | Apologista Scholæ Cathedr. Ab. Promotus Philos. Mag. d. 28 Junii 1819. Obiit die 15 Sept. 1822.
34 12432 17/6 1811. Ernst August Hjelt 20/12 1794.
35 12435 19/6 1811. Joseph Sevonius 2/10 1784.
36 12444 25/6 1811. Carl Gustaf Rosendahl 29/3 1794.
37 12468 9/10 1811. Fredric Bergroth. 28/9 1793.
38 12450 9/10 1811. Gustav Sevón 3/5 1788.
39 12480 5/11 1811. Otto Gustaf Stadius. 20/7 1794. | Häradshöfding i Sordavala Domsaga.
40 12501 15/2 1812. Sven Israël Ignatius 20/4 1794.
41 12489 29/4 1812. Johan Alander 10/4 1787. | Mortuus æstate anni 1817. | Obiit die 18 Julii 1817.
42 12534 26/5 1812. Carl Anders Baer. 20/1 1796.
43 12535 26/5 1812. Reinhold Baer. 4/6 1797.
44 12544 19/6 1812. Bror Eman: Walbeck. 14/3 1795.
45 12545 19/6 1812. Eric Johan Algren 14/4 1793.
46 12547 19/6 1812. Carl Laurén 18/3 1790.
47 12558 22/6 1812. Christian Wilhelm Åkerman 6/3 1796.
48 12582 3/10 1812. Carl Gustaf Aspelund. 6/3 1796.
49 12587 2/12 1812 Magn. Fr: Ivendorff. 18/1 1796.
50 12584 11/2 1813. Alexander Armfelt. 18/4 1794. | Grefve. Banco Direktör. Adjoint åt Minister Stats Secreteraren för Finland.

Gå till sidan:
1 2 3 4 5 6   följande >