Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Studentmatrikel 1640–1852

Hemsida > Sökresultat

Innehåll:

Andra matriklar:

Sökresultat: *HYK ms., Uusm. osak. matr.

Med sökkriteriet påträffades 586 personer. Du är på sidan 1 / 12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   följande >

Välj och kryssa för de poster som du vill skriva ut eller spara. När du klickar på personens nummer kommer du till personens fullständiga uppgifter i matrikeln.

Välj alla  |  Töm alla

Lue Album Nationis Nylandicæ.
Index Juvenum Studiosorum, qui ab Auctumno A:i MDCCCXVII ad diem XXI:um Octobris A:i MDCCCXXVI, quo tempore Inspector Nationis erat Johannes Fredricus Wallenius, Eloquentæ et Poëseos Professor P. O., Consiliarii Cancellariæ titulo ornatus, Eques plurr. Ordd. Imp. Nationi nomina dederunt.
1 13072 [1817] Ericus Augustus Hamberg, natus in paroecia Karis die 1. Julii 1799, patre Sacellano ibidem. E Schola privata egressus Albo Universitatis inscriptus die 12:mo Novembris. | Commissions-Landtmätare.
2 13074 [1817] Carolus Ericus Hoffstedt, natus in Paroecia Sibbo die 12:o Julii 1797, patre Centuriæ Instructore (Fältväbel), E Schola privata accedens Albo Universitatis inscriptus d. 12:mo Novembris. | Afflyttad till Sverge.
3 13075 [1817] Carolus Gustavus Broberg, natus in paroecia Lappträsk d. 10:o Decembr. 1800, patre Chiliarcha. E Gymnasio Borgoënsi dimissus in Albo Universitatis inscriptus die 12:mo Novembris. | Har tjenat såsom militär, och erhållit Capitains-afsked. Var derefter Postmästare i Kexholm, men har äfven från denna tjenst tagit afsked.
4 13080 [1817] Ludovicus Åberg, natus in paroecia Esbo, die 22:o Augusti 1799, patre Agricola. E Schola privata emissus Albo Universitatis inlatus d. 1:o Decembris. | Commissions-Landtmätare
5 13085 [1817] Gustavus Adolphus Wilkman, natus in paroecia Lojo die 3:o Februarii 1799, patre agricola. E privata Schola in Albo Universitatis inscriptus die 6:to Decembris.
6 13087 [1817] Carolus Gustavus Mallén, natus in paroecia Lappträsk die 6:to Martii 1800, patre Centurione. E Schola privata Albo Universitatis inscriptus die 9:o Decembris. | Har blifvit landtbrukare.
7 13088 [1817] Carolus Gabriel Klingberg, natus Lovisæ die 1:o Aprilis 1791, patre Sutore. E privata Schola in Albo Universitatis inscriptus die 9:o Decembris. | Död ‹–› såsom anställd vid Landtmäteriet.
8 13102 [1817] Carolus Matthias Moring, natus in paroecia Kyrkslätt die 24:o Maji 1802, patre Centurione. E privata institutione emissus in Albo Universitatis inscriptus die 19:o Decembris. | Död ‹–› såsom Commissions-Landtmätare.
9 13124 [1818] Adolphus Löfström, natus in Paroecia Sjundeå die 11:mo Septembris 1796, patre Antesignano militari. E Gymnasio Borgoënsi Albo Universitatis inscriptus die 27:mo Februarii. | Andre Revisor vid Revisions-Contoiret. Afskedad.
10 13125 [1818] Friedricus Vernerus Stichæus, natus in Urbe Kuopio die 13:o Martii 1801, patre ad supremum Imperial. pro regenda Fennia Senatum, qui Relationem habet Secretario. E Schola privata in Albo Universitatis inscriptus die 27:o Februarii. | Död ‹–› såsom Lieutenant i Rysk tjenst.
11 13126 [1818] Johannes Gustavus Unonius, natus Lovisæ die 8:o Julii 1798, patre navis mercatoriæ præfecto: E Schola privata Albo Universitatis adscriptus d. 27:o Februarii | Död.
12 13127 [1818] Martinus Johannes Lindfors, natus Borgoæ d. 1:o Octobris 1800, patre Pastore in paroecia Kiides. Gymnasii Borgoënsis alumnis Universitatis Albo inscriptus die 27:o Februarii. | Prom. Phil. Doctor 26/6 1823, Med. Doctor 1832; Sedermera Vetenirär. Lärare, och Prov. Läkare i Kuopio. | Afskedad. Utnämnd Lector i Mathem. vid Wiborgs Gymnasium. | Genom besvär gått denna tjenst förlustig.
13 13128 [1818] Carolus Johannes Schæffer, natus in paroecia Wichtis die 11:o Octobris 1795, patre pastore in Lempelä. E Gymnasio Borgoëns. Albo Universitatis inscriptus die 27:mo Februarii. | Död såsom Kapellan i Wirmo.
14 13152 [1818] Henricus Adolphus Strandman, natus in paroecia Wichtis die 5:to Augusti 1795, patre Exactore publico ibidem. E Schola privata Albo Universitatis insertus die 7:mo Aprilis. | Död såsom E. O. Copist i Kejs. Senaten. | Förut Krono-Länsman i Wichtis.
15 13155 [1818] Adolphus Erling, natus in paroecia Tenala die 10:o Febr. 1797, patre agricola. E Schola privata Albo Universitatis adscriptus di 13:o Aprilis. | Kommissions-Landtmätare i Wasa Län.
16 13156 [1818] Jacobus Udalricus Ekwall, natus in paroecia Tenala d. 15:o Decembris 1797, patre Centuriæ Instrictore. E Schola privata in Album Universitatis relatus die 14:o Aprilis. | Död såsom anställd vid Gen. Landtmäteri-Contoiret.
17 13177 [1818] Andreas Lindeberg, natus in paroecia Sjundeå die 22. Februarii 1800, patre Agricola. E Schola privata in Albo Universitatis inscriptus die 13:tio Maji. | Har blifvit Landtbrukare.
18 13211 [1818] Carolus Gustavus Drejlick, natus in paroecia Pojo die 6:to Decembris 1802, patre ad mensam argentariam Fenniae antehac Directore. E Schola privata Albo Universitatis adscriptus d. 16:to Junii. | Tullförvaltare i Borgå. | Flyttad derifrån till Österbotten. | (Jakobstad).
19 13215 [1818] Adolphus Friedericus Silfverberg, natus in Urbe Ekenäs die 3:tio Aprilis 1800, patre Coriario ibid. In albo Universitatis inscriptus die 17:o Junii. | Ingått vid Åbo Hof-Rätt. Possessionat.
20 13221 [1818] Wilhelmus Forssman, natus in Paroecia Bjerno die 26:to Augusti 1801, patre in Sjundeå Pastore. Albo Universitatis adscriptus die 17:mo Junii | Prom. Phil. Doctor 27/6 1823. Notarie vid Åbo Dom-Capitel 15/6 1836. | Pastor i Kimito 1845.
21 13244 [1818] Carolus Jacobus Bastman, Albo Universitatis inscriptus die 10:o Octobris. | ex gymnasio Borgoensi | Vice häradshöfding.
22 13245 [1818] Henricus Johannes Salenius, Albo Universitatis inscriptus die 10:mo Octobris | Patre dum viveret Sacellano in Borgnäs. Kapellan vid Landsförsamlingen i Borgå. | Kyrkoherde i Walkjärwi.
23 13256 [1818] Andreas Johannes Thurin, natus in Arce Sveaborg die 9:no Martii 1798, patre rei tormentariae curatore. E Gymnasio Borgoëns. Albo Universitatis adscriptus d. 20:mo Novembris. | Extra Notarie i Kejserl. Åbo Hof Rätt.
24 13261 [1818] Carolus Olavus Cronholm, natus die 4:to Aprilis 1797. Albo Universitatis adscriptus die 19:o Decembris. | Capitain 26/3 1836. | Major 184‹–›.
25 13267 [1819] Andreas Wilhelmus Solitander, natus Borgoæ die 13:tio Decembris 1801, patre Consiliario Collegii Metallici. E Gymnasio Borgoëns. in Albo Universitatis inscriptus die 22:do Februarii. | Lands Secreterare i Heinola, Protocolls-Secreterare. | Död 29/12 1843.
26 13268 [1819] Sveno Johannes Backman, natus Borgoæ die 30:mo Octobris a. 1801, patre ibidem Mercatore. E Gymnasio Borgoënsi in Album Universitatis relatus die 22:do Februarii. | Prom. Phil. Doctor 10/7 1827; Amanues vid Univ. Bibl. 1829. Curator för Nyl. Afdelningen 15/10 1828 | – 4/6 1839; | Adjunct och Vice-Bibliothekarie 30/6 1840. | Afled under återvägen ifrån en utländsk resa, om bord å ångfartyget Solide, nära Waxholm, den 18 Junii, 1844.
27 13270 [1819] Laurentius Conradus Grönvik, natus die 25:to Maji 1799, patre Scriba Legionis. Alumnus Gymnasii Borgoëns. inscriptus Albo Universitatis d. 27:mo Februarii. | Secreterare i Åbo Hof-Rätt. Sedermera Assessor ders.
28 13271 [1819] Gustavus Wilhelmus Riddelin, natus in urbe Lovisa die 27:o Martii 1796, patre Judicii Urbici ibid Assessore. E Gymnasio Borgoënsi inscriptus in Albo Universitatis die 6:to Martii. | Prom. Philos. Doctor 10/7 1827. | Conrector i Lovisa Trivial-skola. | Rector vid Borgå H. Elem. skola
29 13272 [1819] Ericus Niklander, natus die 17:mo Octobris 1795, patre Rustico. E Gymnasio Borgoënsi. Inscriptus Albo Universitatis die 6:to Martii | Kapellan i Askola. | Död som kyrkoherde i Uguniemi.
30 13277 [1819] Daniel Fredricus Walle, natus die 21. Januarii 1802, patre procuratore territoriali Assessoris titulo ornato. E Schola privata Albo Universitatis inscriptus die 26:to Martii. | Prom. Philos. Doctor 10/7 1827; Lärare och Pastor vid Kejserl. Finska Cadet-Corpsen. | Kyrkoherde i Leppävirta 1843.
31 13297 [1819] Carolus Erhardus Björklund, natus die 6:to Januarii 1802, patre Medico provinciali, Assessore. E Schola Lovisensi in Album Universitatis relatus die 14:to Junii | Vice-Häradshöfdnig. | Död.
32 13339 [1819] Gustavus Aminoff, Comes, natus in Ecclesia Mietois die 13:tio Septembris 1803, patre Comite Joh. Fredr. Aminoff, dignitatem aulicorum Judiciorum præsidum tenente. E Musis Upsaliensibus huc transiens in Albo Universitatis inscriptus die 15:to Novembris. | Prom. Philos. Doctor 10/7 1827; död i Venedig, såsom Andre Expeditions-Secreterare vid Stats-Secretariatet.
33 13340 [1819] Adolphus Aminoff, Liber Baro, frater præcedentis, natus quoqve in Ecclesia Mietois die 25:to Februarii 1806. Civis Academicus Upsaliæ factus Albo Universitatis nostræ eodem die ac Frater additus fuit. | Öfverste vid Gardet, med afsked. | Grefve efter äldre brodrens död
34 13351 [1820] Ulricus Schæffer, natus die 2:do Februarii 1801 in paroecia Wichtis, patre in Lempelä Pastore. Albo Universitatis inscriptus die 24:to Februarii. E Gymnasio Borgoënsi. | Uttagit Afd. betyg 1830.
35 13356 [1820] Axelius Ludovicus Born, natus die 20:mo Februarii 1803 in paroecia Leppävirta, patre Centurione ad classem antehac Suecanam Sweaburgensem. In albo Unviersitatis inscriptus die 20:mo Martii, e Gymnasio Borgoënsi testimonio munitus. | Referendarie-Secreterare i Kejserl. Senatens för Finland Fin. Expedition. Ordf. i Banco-Directionen.
36 13357 [1820] Aaron Karén, natus die 20:mo Martii 1796, patre prædii eqvestris possessore. E schola privata Albo Universitatis inscriptus die 20:mo Martii. | Krono-Länsman i Karis.
37 13361 [1820] Carolus Ulricus Cederhwarf, natus in urbe Sueciæ Mariæstad die 2. Febr. 1802, patre pharmacopola urbico. E Gymnasio Borg. Albo Universitatis inscriptus d. 10:o Aprilis. | Borgmästare i Borgå. | Lands Secreterare i St. Michels-Län.
38 13375 [1820] Carolus Friedricus Fagerström, natus die 7:o Novembris 1793 in urbe Lovisa, patre milite gregario. E Gymnasio Borgoënsi Albo Universitatis inscriptus d. 23:o Maji. | privat lärare.
39 13379 [1820] Iwarus Wallenius, natus die 9:o Junii 1800 in paroecia Mentzelä, patre pastore ibid. E Schola privata Universitatis Albo adscriptus die 1:mo Junii. | Häradsskrivare i Nedre Sääxmäki Härad.
40 13380 [1820] Johannes Helenius, natus die 2:do Januarii 1794 in paroecia Lojo, patre Rustico. E Schola privata Universitatis Albo inscriptus die 1. Junii.
41 13385 [1820] Carolus Friedricus Strandman, natus die 9:no Februarii 1800 in paroecia Wichtis, patre Exactore territoriali. E Gymnasio Borgoënsi Albo Universitatis adscriptus die 9:no Junii | Kapellan i Kaukola.
42 13386 [1820] Jacobus Wilhelmus Forsman, natus die 15:to Julii 1803, in paroecia Lojo, patre prædii equestris possessore. E privata institutione Albo Universitatis additus die 15:to Junii. | Vice Häradshöfding. Possessionat.
43 13393 [1820] Robertus Axelius Hisinger, Nobilis, natus die 28:o Martii 1805 in paroecia Helsinge, patre Judice provinciali, Consiliario status, Senatus Imp. pro regenda Fennia Membro. E Schola privata Albo Universitatis adscriptus die 19:o Junii. | Protocolls-Secreterare i Kejserl. Senatens Justitiæ-Departement. | Ref. Secret. dersammast.
44 13439 [1821] Gustavus Adolphus Uhlenius, natus die 5:to Junii 1802 in Urbe Helsingfors, patre Scholæ ibidem trivialis Rectore. E Gymnasio Borgoënsi Albo Universitatis additus die 15:to Februarii. | Prom. Philos. Doctor 10/7 1827; Secreterare vid Kejs. Universitetet 1840.
45 13443 [1821] Alexander Dahlström, natus die 23 Decembris 1797 in paroecia Mörskom, patre ibidem ruricola. E Gymnasio Viburgensi Albo Universitatis inscriptus die 15:to Februarii. | Kyrkoherde i Wiitasaari.
46 13451 [1821] Johannes Fredricus Elfving, natus die 12:mo Julii 1801 in Urbe Lovisa, patre Fabro ibidem Ferrario. E Gymnasio Borgoënsi Albo Universitatis adscriptus die 17:o Martii. | Prom. Philos. Doctor 10/7 1827 | Uttog betyg 1833 | Med. Doctor 18/7 1840. Stads-Läkare i Björneborg. | Prov. Läkare i Ekenäs.
47 12835 [1821] Johannes Sundholm, jam antea die 21:o Junii 1815 Albo Universitatis inscriptus, postqvam ultra biennum absens fuerat, iterum civitate Academica donatus est die 21. Martii.
47a 13464 [1821] Carolus Robertus Agricola, natus die 14:to Januarii 1803. in paroecia Esbo, patre Rei bellicæ Camerario. E Schola privata Albo Universitatis adscriptus die 17:o Maji. | Kammarförvandt i Kejserl. Senatens Mil. Exped. | Har aldrig hört till Nyländska, utan till Tavastländska afdelningen.
48 13466 [1821] Fredericus Magnus Krüger, natus die 31:o Martii 1802 in Urbe Helsingfors, patre ibidem Vectigalium Exactore. E Schola privata Albo Universitatis additus die 7:o Junii. | Uttagit betyg 1831. | Död 1840, såsom Vice-Häradsgöfding.

Gå till sidan:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   följande >